Dagelijks Bestuur 10 oktober 2016

1. Kennismaking DB

VOORSTEL:

BESLUIT:

De algemene zaken binnen het Dagelijks Bestuur wordt doorgesproken.

 

2. Besluitenlijst d.d. 12 september 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst  d.d. 12 september 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

        

 3. Bezoek Gedeputeerde Staten 6 december 2016

VOORSTEL:

  • Kennisnemen van de stand van zaken op het dossier bestuurlijke samenwerking met GS.
  • Instemmen met de voorbereiding van het overleg van 6 december door een voorbereidingsgroep en daarmee de propositie te verbreden.

BESLUIT:

Akkoord met de aanvullende opmerkingen:

  • Voor de bestuurlijke werkgroep ook Eindhoven Helmond uitnodigen.
  • De delegatie vanuit regio moet triple helix zijn.

 

4. Vacature bestuurlijke trekker Ruimte

VOORSTEL:

Mondelinge terugkoppeling door mevrouw Blanksma.

BESLUIT:

De selectiecommissie draagt M. Kuijken voor als bestuurlijk trekker Strategie Ruimte.

 

6. Voorbericht Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 september 2016

VOORSTEL:

De leden van de bestuurscommissie RHCe en adviescommissie Financiën buiten het reguliere vergaderschema om schriftelijk en op hoofdlijnen informeren over de inhoud van de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 september 2016. Het voorbericht wordt ter kennisname aangeboden, formele besluitvorming vindt plaats in december 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

10. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

11. Definitief programma Regionaal Platform 19 oktober 2016

VOORSTEL:

Programma Regionaal Platform ter kennisgeving aannemen ter voorbereiding op 19 oktober a.s.

BESLUIT:

Voor kennisgeving aangenomen.

 

 

Data informatie:

10 oktober 2016 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn