Regionaal Platform / Ontwikkeldag 13 december 2017

Geachte bestuurders,

 

Graag nodigen we u uit voor de volgende regionale ‘ontwikkeldag’ op 13 december 2017. Hiervoor gebruiken we het moment van het Regionaal Platform. Het is daarom ook een gezamenlijke uitnodiging van provincie en regio.  

 

De opzet van het programma en de bijbehorende stukken treft u bijgaand aan. We doen u de suggestie om van uw college voor elk van de drie werkateliers iemand in te schrijven.

 

Met de Ontwikkeldagen willen we anticiperen op de Omgevingswet. We willen werken als ‘één overheid’. De Brabander maakt het niet uit welke overheid de bereikbaarheid en de ruimte  voor hem organiseert. Het moet gewoon goed en tijdig geregeld zijn. Het is belangrijk om als één Brabantse overheid te werken aan een aantrekkelijke, bereikbare en concurrerende regio voor onze inwoners en ondernemers. We willen zoveel mogelijk samen programmeren voor de regio en de uitvoeringskracht hiervoor vergroten.

 

Deze dag is in twee blokken opgedeeld.

 

Ontwikkelateliers
Voortbouwend op de eerste Ontwikkeldag in juni zijn er drie ontwikkelateliers:

 • Transitie Landelijk Gebied
 • Vernieuwing Openbaar vervoer
 • Klimaatadaptatie

 

In de Ontwikkelateliers willen we komen tot richtinggevende uit- en afspraken en vervolgstappen.

 

Besluitvormende deel
Het besluitvormende deel bestaat uit de volgende twee onderdelen:

 • RRO: we bespreken of de huidige strategie en programmering hierop tot voldoende resultaten leidt.
 • Mobiliteit: we bespreken welke extra stappen we nog (moeten) zetten in de realisatie van de gezamenlijke mobiliteit agenda
 • Besluitvorming over de nieuwe opdracht voor de Werkplaats Wonen (dit doen we plenair voorafgaand aan de feitelijke ontwikkeldag omdat het een bevoegdheid is van het regionaal platform)

 

We nodigen u dan graag uit op woensdagmiddag 13 december vanaf 12:00 uur.  Het vindt plaats bij Hotel Van Der Valk.

 

De stukken voor het Regionaal Platform / Ontwikkeldag treft u onderstaand aan:

- Reader voor ontwikkeldag

- Nieuwe opdracht werkplaats Wonen

- Fiche onderzoek A2 Randweg Eindhoven

- Actualisatie prioritaire projectenlijst PAS 2019

- Regionale Begrippenlijst Wonen 2018

 

Komt u ook?

 

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden!

 

Tot ziens op 13 december !

 

Met vriendelijke groet,

 

Mathijs Kuijken
Jannie Visscher
Erik de Vries
Wilbert Seuren
Frans Stienen
Erik van Merrienboer
Christophe van der Maat

Data informatie:

13 december 2017 | 12:00 - 18:15
 • 12:00 - 12:30
  Inloop met lunch
 • 12:30 - 12:40
  Opening en welkom
 • 12:40 - 12:55
  Regionaal Platform: Nieuwe opdracht Werkplaats Wonen
 • 12:55 - 13:30
  Ontwikkeldag: samen aan de slag
 • 13:30 - 14:45
  Werkateliers: Transitie landelijk gebied
 • Werkateliers: Vernieuwing Openbaar Vervoer
 • Werkateliers: Klimaatadaptatie
 • 14:45 - 15:45
  Regionale afspraken Mobiliteit en Ruimte
 • 15:45 - 16:15
  Bestuurlijke slotreflectie en formele handelingen
 • 16:15 - 17:00
  Afsluiting & Borrel
Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn