Dagelijks Bestuur juli 2018 (schriftelijk)

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven schriftelijke ronde juli 2018

 

Advies aanvragen Stimulerinsfonds

VOORSTEL:

1.   Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage voor de projecten:

 • BAB formulering voor Pijn Kliniek Eindhoven
 • Vet PET
 • DITSS Demonstration Room Threats and Calamities (fase 1)
 • SMART DFB Laser
 • Solarix – Aesthetic solar facades

 

2.   In te stemmen met verzoek tot verlenging van de looptijd buiten de reguliere termijnen voor het project:

 • Future Living

 

3.   In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

 • Coalitie MedTech € 22.731
 • Automatic Laserparthandeling € 50.000
 • RoBoSculpt calibration unit € 50.000
 • Betaalbare modulaire aandrijflijn voor kleine elektrische voertuigen € 50.000
 • Brainport Cyber Weerbaarheid Centrum (BCWC) € 50.000
 • Milestone € 163.000
 • SER-600 € 50.000
 • Food Starter Helmond € 50.000
 • Precuneus Pilot Solutions € 19.900
 • Goed geschoolde jongeren € 19.140
 • Luminescent Solar Concentrators
  € 24.700
 • Smart Charging Hub € 50.000
 • Low Cost Smart Robotics for Agrifood
  € 50.000
 • Pilot duurzaam De Hurk BV € 50.000
 • Cross Laminated Timber (CLT) van Peppelhout € 25.000
 • ehvLINC Legal & Tax Incubator € 23.947
 • Exodus Burned € 50.000
 • Felix Gelukrobot € 50.000
 • HyperTension (versie 1.5) € 50.000
 • GO EU € 48.748
 • INFINITY MindRoom € 50.000
 • Neuro Reflex Pedalen € 38.250
 • Dexter € 50.000
 • InduSym Reststromenplatform € 15.000
 • Ereva voor liesbreuken € 42.000

 

4.   In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het eerder aangehouden project:

 • EPS Brug

 

5.   Aan te houden voor nadere afstemming de aanvraag voor een bijdrage aan het project:

 • The Idealists
 • Warehouse of Innovation

 

6.   Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

 • Valorisatie Programma Brainport Eindhoven
 • EBP-Transitie
 • Ontwikkeling Clothes2Me
 • Flexible wearables
 • Personalised Artificial Intelligence: een surveillance systeem voor slimme zorg
 • Railfree Train
 • Urban Sports Motion capture Sensor
 • Verkenning Doorontwikkeling Educatie Verduurzamen Kinderboerderij Geldrop

 

7.   Af te wijzen de aanvraag voor een bijdrage aan het eerder aangehouden project:

 • DITSS Demonstration Room Threats and Calamities (fase 2)

 

8.   Te honoreren het ingediende bezwaarschrift inzake de intrekking van de beschikking voor het project ’S-Bike’

 

9.   Af te wijzen het ingediende bezwaarschrift inzake de vaststelling voor het project ‘In Virtual Reality Analystics’

 

10. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 oktober 2018.

 

BESLUIT:

Akkoord.

Verzoek om de voorstellen ‘Food Starter’ en ‘Low Cost Smart Robotics for Agrifood’ ook onder de aandacht te brengen van ‘We Are Food’. Hiermee geven we invulling aan onze toezegging aan de provincie in het kader van ‘We Are Food’. Verder het verzoek aan de adviesgroep om volgende ronde tijdiger adviezen voor te leggen, zodat meer tijd en ruimte voor mogelijke afwegingen genomen kan worden.

Data informatie:

1 juli 2018 | 00:00 - 00:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn