Dagelijks Bestuur: schriftelijke ronde april / mei 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio 

 

 

2. Benoemingen bestuurlijke gremia Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Vooralsnog vasthouden aan de geplande installatievergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juni 2018.
 2. Indien blijkt dat de collegevorming (en benoeming van de leden van het Algemeen Bestuur door de gemeenteraden) meer tijd vergt dan voorzien, de installatie van het Algemeen Bestuur, de benoemingen en de eerste inhoudelijke vergadering combineren op 4 juli 2018.
 3. De procedure voor de invulling van de met het vertrek van de heer Severijns ontstane vacature in de Selectiecommissie bestuurlijk trekkers op korte termijn in gang zetten.

BESLUIT:
Akkoord. Voorgesteld wordt om de gemeenten in aanvulling / wijziging op de eerder verzonden brief te verzoeken om zo snel mogelijk met de diverse kandidaatstellingen te komen, gericht op installatie van het Algemeen Bestuur op 4 juli a.s. Wel moet hierbij worden aangegeven dat er op 4 juli óók een inhoudelijke agenda in het Algemeen Bestuur moet worden besproken.

Akkoord met het in gang zetten van de invulling van de ‘vacature Severijns’.


 

4. Deltametropoolforum

VOORSTEL:

Kennisnemen van:

 1. Het voornemen om u na de update een voorstel te doen voor de invulling van de vertegenwoordiging in de vereniging van de Metropoolregio.
 2. Dat via de werkplaats Ruimte inbreng is gegeven aan de Nationale Omgevingsvisie.
 3. Het feit dat de Vereniging Deltametropool haar jaarlijkse ‘Metropoolforum’ in Eindhoven organiseert.

BESLUIT:

Akkoord met punt 1 en 3, met dien verstande dat in het licht van de gekozen focus in het Ambitiedocument kritisch gekeken dient te worden naar de (meerwaarde van) voortzetting van het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool. Pas dan en aan de hand daarvan bepalen wie in de Vereniging de Metropoolregio bestuurlijk vertegenwoordigt.

Met betrekking tot punt 2: het is van groot belang om vanuit onze Brainportregio met één consistentie en eenduidige boodschap in het Haagse te lobbyen. De bijdrage dient expliciet ambtelijk te worden afgestemd met de rechtstreeks betrokkenen bij de lobby Nationale Actieagenda Brainport / Regio-enveloppe en DO/BO MIRT (Brainport City).

 

Data informatie:

30 april 2018 | 00:00 - 00:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn