Dagelijks Bestuur 18 juli 2016

 Besluitenlijst schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 18 juli 2016

 

 

1. Besluitenlijst d.d. 20 juni 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 20 juni 2016.

BESLUIT:
Vastgesteld.

 

2. Discussie rondom aanpassingen REAP

VOORSTEL:

Kennis nemen van de stand van zaken.

BESLUIT:

Akkoord waarbij geconstateerd wordt dat de handelswijze van GS haaks staat op de bestuurlijke intenties die zijn uitgesproken tijdens het bezoek van GS aan de regio. Insteek moet zijn dat alsnog maatwerk voor onze regio wordt geleverd en de REAP regeling aansluit op onze stimuleringsregeling. Zo niet dan zouden onze uitvoeringskosten ten laste moeten komen van de Provincie.

Als enige regio hebben we een eigen fonds die het tienvoudige is van de inzet van de provincie.

 

3. Advies over aanvragen voor bijdragen uit het Stimuleringsfonds, eerste tender 2016

VOORSTEL:

1.   Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- IdeaBooster

- Hybrid RCG en WHR hybrid truck

- PECM Gear Production

- Expertisecentrum Virtual Reality

- NanoCleanFoam

- Mediwatch pilot: Vital Track

- Directe Injectie CNG geschikt voor groen gas

- Talent Discovery Event

- Ontwikkeling Columbuswoning

- Creative Lab Brainport

- ARVINA

- Het Mechatronica Collectief

- Groene Campus 2020 (oud REAP)

 

2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

- Innovatieve versnellingsbak STORM Eindhoven € 25.000

- Virtual Reality Fobiebestrijding € 49.000

- HighTechXL accelerator € 900.000

- Smart Design to Market € 85.000

- Pilotfase LEDbits € 26.020

- De FIHM Pilot € 45.232

- Eyes + Ears € 50.000

- NuWAT € 31.062

- MicroFluidiCoat € 49.778

- Innovation Hub SingularityU The Netherlands € 90.000

- In virtual reality analytics € 50.000

- Preceyes, smart instrumentation for robot-assisted eye surgery € 90.000

- Disruptie in automotive en mobiliteit: businesskansen voor de ‘smart region’ € 44.000

- Autoaligning concept voor fiber array alignment € 50.000

- Project R2 B.V. € 90.000

- VisitU fase 3 innovatietraject € 50.000

- Soil Optimizer € 36.492

- Ontwikkeling pilot “The VEC” (Virtual Entertainment Centre) € 50.000

- Intelligent Matress € 50.000

- Haalbaarheidsonderzoek Logistieke Campus Eindhoven € 18.000

- Ontwikkeling compacte DLM ECU voor LPG-DI technologie € 50.000

- ZAP system (Zero Air Pollution) – Innovatief Agrarische lucht reiniging € 47.442

- ZorgChannel: het digitale zorgpad € 42.609

- STENTiT € 49.958

- Innovatie Acceleratie Programma de Kempen € 90.000

- Draagbare nanoseconde voedingen voor medische Plasmatoepassingen € 40.013

- Smart Draadtapmachine € 66.230

- Haalbaarheidsstudie duurzame mestverwerking € 25.000

 

3. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- Brainpowered by technology!

- Smart Health Cluster

- Businesslab for Innovators

- Duurzame varkenshouderij

- Remote-reality

- Gamificatie van sport

- Ontwikkeling Range of Motion Monitor

- Interview app

- Samen valoriseren

- Perron 1

 

4. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 oktober 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Toekennen vrijval uit Programma "Aan de Slag" voor doorontwikkeling Human Capital Agenda Logistiek Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

1.    Voor de operationalisering van het Logistiek Platform en de  HCA middelen uit het programma “Aan de Slag” ad € 99.332 beschikbaar stellen, conform de in de bijlage opgenomen taakstelling.

2.    Via de directeur Metropoolregio het Logistiek Platform verzoeken om deze taakstelling voor 1-1-2017 te doen realiseren met behulp van het toegekende budget.

Kosten gemaakt voor de ontwikkeling Logistiek Platform en HCA vóór 15 juli ad € 15.000 te onttrekken aan de budgetruimte binnen het project Projectondersteuning uit Aan de Slag.

BESLUIT:

Akkoord met de toevoeging dat dit onderdeel uitmaakt van het operationaliseren van de Human Capital Agenda / het in beeld brengen van de financiële consequenties en structurele dekking.

 

5. Instemmen met Beleidsnotitie kaders P&C documenten van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen

VOORSTEL:

Instemmen met de beleidsnotitie kader P&C documenten en deze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

BESLUIT:

Akkoord. Aandacht wordt gevraagd voor paragraaf 5 en de wellicht beperkende werking daarvan voor de rol van de gemeenteraden.

Data informatie:

18 juli 2016 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn