Algemeen Bestuur 20 maart 2018

De AGENDA is als volgt:

  1. Opening
  2. Voorstel proces Update Metropoolregio Eindhoven: Vaststellen Ambitiedocument ‘De Slagvaardige Regio’
  3. Voorstel proces Update Metropoolregio Eindhoven: Vaststellen Plan van aanpak fase 2
  4. Rondvraag en sluiting

 
Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit bij voorkeur voor 20 maart a.s. doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527). Ik verzoek u dan ook aan te geven of uw plaatsvervanger wel aanwezig zal zijn.
 

Data informatie:

20 maart 2018 | 18:00 - 19:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn