Gesprek met colleges en raden

We gaan aan de slag. En wel op woensdag 31 januari. Welke kaders wil jij meegeven voor het ambitiedocument? Met behulp van een interactieve gesprekstool word je uitgedaagd om je ambities, ideeën en beelden over de samenwerking uit te wisselen. Maar we beginnen niet op nul. In iedere gemeente vindt voorafgaand aan deze bijeenkomst een voorbereidend gesprek plaats met college en raad. Op 24 januari komen de colleges bij elkaar om de ideeën en inzichten te delen. De uitkomst van de bijeenkomst op 24 januari is input voor deze bijeenkomst met colleges en raadsleden. De resultaten van de twee bijeenkomsten worden verwerkt in het concept-ambitiedocument dat tijdens het Regionaal Platform op 21 februari en de Raadstafel21 op 28 februari wordt gepresenteerd en besproken.

 

Wanneer: 31 januari 2018, van 18.30 – 22.00 uur
Wie: Gemeenteraadsleden en colleges
Waar: Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 in Waalre
Wat: Uitwisselen van ideeën en inzichten over de samenwerking en kaders meegeven voor het concept-ambitiedocument.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

19.00 uur

Welkom

door John Jorritsma

19.15 uur

Instructie interactieve gesprekstool [x])Changing Perspectives
Door Philemonne Jaasma, Technische Universiteit Eindhoven

19.25 uur

Gespreksronde 1
U gaat in gesprek over de vraag: Welk inhoudelijk thema moet volgens u op het schaalniveau van de 21 gemeenten worden belegd?

20.30 uur

Pauze

 

20.50 uur

Gespreksronde 2
U gaat in gesprek over de vraag: Waar is volgens u de samenwerking met de 21 gemeenten in de Metropoolregio voor bedoeld?

22.15 uur

Afsluiting en borrel

 

Data informatie:

31 januari 2018 | 19:00 - 22:15
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn