Energietop Metropoolregio Eindhoven 1 februari 2018

Verslag

Groene_dames

 

 

 

 

Welkom door John Jorritsma, voorzitter Metropoolregio Eindhoven: "Ambitie is mooi, maar daarvoor moeten wel de handen uit de mouwen"

   

Introductiefilm Energietop: De regionale uitdaging; De lat ligt hoog: alle energie uit eigen regio én duurzaam opgewekt

 

Mini-interviews initiatiefnemers regionale energie alliantie

Spierings_podiumGedeputeerde Energie Anne-Marie Spierings

Het is zo belangrijk dat we van elkaar leren

 

Paul Smeulders (wethouder Energie gemeente Helmond)

Niet langer maar wat ‘aanklooien’ met energietransitie

 

Paul van Liempd (trekker ‘energie’ regio)

Als we met zijn allen naar de rest kijken, komt niemand in beweging

 

Cees Jan Pen (lector Fontys Hogescholen)VanHulst_Podium

Daag de kennisinstellingen uit, stel de vraag.

 

Richard van de Sanden (DIFFER, directeur van het Dutch Instute for Fundamental Energy Research en professor bij het Department of Applied Physics van de TU/e

Gas is geen probleem, als het maar groen is.

 

Michael van Hulst (regiomanager Zuid van Eneco)

We moeten de samenwerking opzoeken.

 

 

Thomas_Leenders_podium (2)Janus Scheepers (bestuurslid ZLTO)

Bouwen op wat we hebben, zoeken naar wat we kunnen.

 

Thomas Leenders (Manager Government Affairs, Philips Lighting Benelux)

We moeten het lef hebben om ook gedrag te willen veranderen.
Samen kunnen wij deze regio nog krachtiger maken.

 Simon Bambach (Senior Vice President VDL Groep)

Het begin is moeilijk, maar de energietransitie zal steeds sneller gaan.

 

 

LianMerkx_RichardLian Merkx, manager Programma Energie van de VNG
Hoe kan ik mijn eigen omgeving voorzien, zó moet je denken!
We gaan allemaal last én profijt hebben van het klimaatakkoord.
Het gaat om ‘we’ hè, met zijn allen.


Presentatie: Energietransitie; hoe positioneren we de gemeenten?

 

 

Helga_met_logoHelga van Leur, weervrouw en ambassadeur van de Energietransitie
- Het is en wordt warmer, droger, natter, extremer.

- Dit is geen klimaatverandering, maar een klimaatverstoring.
- In de kern draait het om kwetsbaarheid.

- Maak je individuele uitdaging specifiek, benoem je stappen, schrijf ze op

- “De klimaatverandering is te vergelijken met een persoon die van 80 kg naar 120 kg gaat in één nacht.”

 

Pitches

Hieronder een korte weergave van de 13 pitches. Download hier de uitgebreide samenvatting.

 

Energiecorridor A58

Alfredo Verboom (gemeente Eindhoven)

...

 

De verbreding van de A58 kan een aanjager en verbindende factor zijn voor de grootschalige product, opslag en transport van duurzame energie.

 

Wat kunnen MKB-bedrijven doen?
Hans Joosten (DOE Eindhoven)

...unity

 

DOE helpt ondernemers om bij te dragen aan de energietransitie door in een groot netwerk ondernemers, onderwijs, wetenschap en overheid bij elkaar te brengen.

 

Hoe kunnen we groenontwikkeling combineren met energietransitie?

Mary Fiers (directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant)

...

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wil vóór 2017, 10.000 hectaren nieuwe natuur in Brabant realiseren. Deze Brabantse natuurambitie is goed te combineren is met het realiseren van de energieopgave door letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor het begrip tijdelijkheid.

 

Waar moet je aan denken als je als energiecoöperatie een eigen zonnepark ontwikkelt?
Willem Buiter (Energyport Peelland)

...

 

Energyport gaat aan de slag om op 11 ha een flink aantal zonnepanelen te realiseren, goed voor 1.300 huishoudens. Op een stuk grond dat voorheen de bestemming wonen had en dat nu wordt ingezet voor recreatie, natuur en dus zonne-energie. Een inspirerend plan voor andere gemeenten?

 

De Kempen rechtop in de wind

Cees van de Ven (wethouder gemeente Reusel-de Mierden).

 

De vijf Kempengemeenten hebben gezamenlijk een klimaatvisie opgesteld. Ambitie:energieneutraal in 2025. In de gemeente Reusel-De Mierden staan op dit moment al 5 windmolens. Maar we willen meer.

 

Op welke manier draagt innovatie bij aan de energietransitie?

Michael van Hulst (eXentr)

...

 

EXentr is hèt innovatieplatform voor de energietransitie. In deze fysieke innovatiehub in Eindhoven kunnen stakeholders elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en ondersteund worden in vraagstukken met betrekking tot de energietransitie.

 

Een prachtige kans voor het MKB om samen te werken met het onderwijs

Cees-Jan Pen (lector Fontys Hogescholen)

...

 

Fontys is voor de aanvraag van een groot kennisproject op zoek naar (namen van) regionale MKB bedrijven die voorop lopen bij, of juist aan het begin staan van, meer circulair te ondernemen.

 

Mest, het bruine goud
Fred Stouthart (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

...

 

De Omgevingsdienst biedt gemeenten ondersteuning op de thema’s veehouderij, geur gezondheid en mest. Een mooi initiatief is ‘Biogas De Peel’, dat ook past bij thema’s als transitie veehouderij en mestbewerken.

 

Afspraken voor aardgasloos bouwen en duurzame nieuwbouw?
Geertje de Kort (Programmamanager Duurzame en Gezonde stad gemeente Helmond)

...

 

Helmond wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dit betekent: alle zeilen bijzetten, met alle partners in de stad. De doelstelling bereiken we namelijk niet alleen, daar hebben we de inzet en commitment van alle partners in de stad nodig.

 

Met een gemeentelijke energiescan naar een integrale visie

Leon Piepers (Enpuls)

...

 

Welke stappen zijn nodig om bewoners nog meer te activeren?
Serge van den Berg (gemeente Waalre) en Irmy Paassen (Buurkracht)

... / ...

 

Hoe kunnen we komen tot slimme combinaties van zonprojecten met bewonersparticipatie?
Willem Buiter

...

 

Het Sociaal Energy-Team Brabant is beschikbaar om gemeenten en energiecoöperaties te helpen om zonne-energieprojecten te realiseren. Het team verzamelt en deelt kennis en installeert zogenaamde regiospinners.

 

Omgaan met de grillen van zon en wind
Floris Enzerink (Enpuls)

...

 

De Enpuls Flex Challenge 2018 zoekt verrassende concepten die de vraag naar energie koppelen aan het aanbod wind en zon.
 

 

 

 

Data informatie:

1 februari 2018 | 12:45 - 17:30
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn