Commissie van advies Financiën 7 juni 2017

AGENDA

Vergadering :

Commissie van Advies voor financiën

Datum   :

Woensdag 7 juni 2017

Tijd :

van 9 tot 10 uur

Locatie     :

Kantoor Metropoolregio Eindhoven (1e verdieping, Projectgroepruimte)

 

 

 

1.     Opening en mededelingen

 

 

2.     Vaststelling agenda voor deze vergadering

 

 

3.     Verslag vergadering d.d. 30 november 2016 (bijgevoegd)

De commissie van advies is op 1 februari jl. schriftelijke geconsulteerd (kennisname stand van zaken reorganisatie SRE). De vergadering van 29 maart jl. is geannuleerd, omdat er geen voorstellen waren, die om bespreking of advisering vroegen.
Voorstel: Verslag vaststellen.

 

4.     Ingekomen stukken en mededelingen

Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 8 mei 2017 over Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht 2016 (bijgevoegd)

 

 

ADVISEREN

 

 

5.     Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling Jaarrekening 2016 Metropoolregio

Probleemstelling  :

U wordt gevraagd te adviseren over de voorlopige Jaarrekening 2016 en (de besluiten in) het voorstel voor het Algemeen Bestuur.

Toelichting    :

Voorzitter / Dick Rozema, concerncontroller

Voorstel    :

Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. Algemeen Bestuur van 21 juni 2017.

Bijlage    : Voorstel Algemeen Bestuur
Voorlopig Jaarverslag 2016
Accountantsverslag 2016

 

 

6.     Voorstel Algemeen Bestuur inzake voor kennisgeving aannemen stand van zaken reorganisatie (afbouw SRE) Metropoolregio 1e half jaar 2017 (mondeling)

Probleemstelling :

U wordt gevraagd te adviseren over de stand van zaken reorganisatie (afbouw SRE) 1e half jaar 2017

Toelichting  :

Voorzitter / Dick Rozema, concerncontroller

Voorstel   :

 Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 21 juni 2017

Bijlage   :

Geen bijlagen

 

 

7.     Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststelling Programmabegroting 2018 Metropoolregio

 

Probleemstelling

:

U wordt gevraagd te adviseren over de financiële aspecten van de concept-Programmabegroting 2018

Toelichting  :

Voorzitter / Dick Rozema, concerncontroller

Voorstel   :

Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 21 juni 2017

Bijlage     :

Aanbiedingsbrief
Concept-Programmabegroting 2018
Overzicht gemeentelijke reacties (wordt nagezonden)

 

 

BESPREKEN / INFORMEREN

 

 

8.     Stand van zaken harmonisatie vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen

Probleemstelling  :

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control en andere financiële onderwerpen

Toelichting   :

Dick Rozema, concerncontroller

Voorstel  :

Voor kennisgeving aannemen

Bijlage  :

Geen bijlagen

 

 

9.     Rondvraag en sluiting


De volgende vergadering van de Commissie van advies voor financiën is gepland op woensdag 11 oktober 2017 van 09.00 tot 10.00 uur in het kantoor van de Metropoolregio.

Data informatie:

7 juni 2017 | 09:00 - 10:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn