Minisymposium Arbeidsmigranten

Het succes van de economie in onze regio leunt op werknemers van buiten. Dat geldt niet alleen voor kenniswerkers, maar dat geldt ook voor werknemers in landbouw, bouw, logistiek en productie. We zien dat de vraag naar huisvesting voor deze groep werknemers groter is dan het aanbod. Uit het verleden kennen we voorbeelden van schrijnende toestanden. Pogingen om in adequate huisvesting te voorzien stranden regelmatig op weerstanden van omwonenden. Genoeg redenen voor de Stuurgroep Arbeidsmigranten om het onderzoeks- en adviesbureau PON een regiobreed onderzoek te laten uitvoeren naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk binnen alle 21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven. Tijd voor actie.

Graag nodigen we u uit voor het symposium ‘Huisvesting voor arbeidsmigranten is geen taak voor gemeentebesturen, maar voor de werkgevers’. Het symposium vindt plaats op 30 november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur bij het Conferentiehotel Eindhoven, Geldropseweg 168A te Eindhoven.

Het voorlopige programma van deze middag is als volgt:

14.30 uur

Inloop

15.00 uur

Opening door Frans Stienen
voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven.

15.10 uur

Marleen van der Haar, PON

Toelichting op het onderzoek ‘Het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk in de Metropoolregio Eindhoven’.

15.20 uur

Toon Jansen, directeur van A Jansen bv

Deze grote regionale ondernemer in wegenbouw en grond- en sloopwerken maakt in zijn bedrijf dankbaar gebruik van de diensten van arbeidsmigranten. Hij komt ons hier graag over vertellen.

15.30 uur

Sjaak van de Tak, net aangetreden als voorzitter LTO Glaskracht Nederland en voorheen burgemeester van de gemeente Westland

Hij vertelt over zijn ervaringen als lokale bestuurder en geeft een doorkijkje vanuit zijn nieuwe rol binnen LTO.

16.00 uur

Marcin Kruszynski- hoofdredacteur ‘Pracus’, tijdschrift voor de Poolse gemeenschap in Nederland en medewerker welzijn en cultuur E&A uitzendbureau

Marcin Kruszynski neemt ons aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in de problematiek die speelt rondom de huisvesting van arbeidsmigranten.

16.15 uur

Het Expertisecentrum Flexwonen

Het Expertisecentrum Flexwonen praat ons bij over de actualiteiten en ontwikkelingen in zowel de Metropoolregio Eindhoven als in de rest van ons land. Als landelijk opererende organisatie kunnen zij als geen ander de situaties en verschillen uiteenzetten en in perspectief plaatsen.

16.30 uur

Panelgesprek en vragen uit de zaal

17.00 uur

Borrel

 

Wij stellen het op prijs wanneer u de uitnodiging doorstuurt naar andere geïnteresseerden binnen uw netwerk. Voor eventuele vragen over deze middag kunt u contact opnemen met Hans van de Louw, Netwerkregisseur van de Metropoolregio Eindhoven, telefoon: 040 259 45 64 en email: ....

 

Graag tot 30 november,

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans Stienen,
voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten Metropoolregio Eindhoven.

Data informatie:

30 november 2017 | 15:00 - 17:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn