Programma Regionaal Platform 21 februari 2018

Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

 

Tijd  Activiteit
Vanaf 12.00 uur Inloop met lunch 
12.45 uur

Opening en welkom

Dit is het laatste Regionaal Platform van deze bestuursperiode. We willen deze gelegenheid ook benutten om de bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen te bedanken voor hun inzet.

13.05 uur

Leegstand detailhandel: gezamenlijke opgave voor gemeenten

Uit het meest recente koopstromenonderzoek blijkt dat er teveel vierkante meters Retail zijn en dat daardoor de verdiencapaciteit te laag is. De euro van de consument wordt maar één keer uitgegeven maar moet verdeeld worden over meer winkels. Er zullen vierkante meters uit de markt gehaald moeten worden, waarbij gemeenten, ondernemers én vastgoed aan zet zijn. Rob Weiss zal ons meenemen in de resultaten van het Koopstromenonderzoek 2017 en de hieruit voortvloeiende opgaven voor de gemeenten.

13.35 uur

Presentatie concept Ambitiedocument samenwerking

Metropoolregio Eindhoven

De afgelopen maanden hebben colleges, raden en externe partijen input geleverd voor de toekomstige samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. Deze input heeft geresulteerd in een (concept) Ambitiedocument. De Stuurgroep Update zal het Ambitiedocument toelichten tijdens de bijeenkomst.

14.30 uur Pauze
15.00 uur

Transitie landelijk gebied

Na de Ontwikkeldag van 13 december is een bestuurlijke Taskforce landelijk gebied ingericht, bestaande uit Peter Maas (Bladel), Jetty Eugster (Reusel-de Mierden), Anke van Extel (Gemert-Bakel), Wilma van der Rijt (Heeze-Leende), Marinus Biemans (Deurne) en Anne-Marie Spierings (Provincie). De Taskforce wil vóór 1 juli komen met een Transitieagenda Landelijk Gebied. Met als doel om vanuit de regio een breed gedragen bod neer te leggen bij minister Schouten van LNV om middelen binnen te halen voor de warme sanering van de veehouderij. Voorzitter van de Taskforce Peter Maas zal een introductie geven, waarna procestrekker Annemie Burger namens de Taskforce een toelichting zal geven op het voorstel. Gevraagd wordt om hiermee akkoord te gaan. Meer informatie over de bestuurlijke taskforce is te vinden op onze website.

15.30 uur

Prijsvraag Brood en Spelen

Het College van Rijksadviseurs lanceert op 21 februari de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat is het doel van Brood en Spelen, een prijsvraag met vele winnaars. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman roepen grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat, toegepast op een concrete locatie. De beide initiatiefnemers geven een korte presentatie. Meer informatie is vanaf 21 februari te vinden op www.prijsvraagbroodenspelen.nl.

15.45 uur

Brainport Nationale Actieagenda

Eind 2016 heeft onze regio de status van Mainport verkregen. Op 5 april 2017 is het ambitiedocument voor de Brainport Actieagenda aangeboden in Den Haag. Recent is een propositie aan het Rijk aangeboden voor de zogenaamde regio enveloppe van het Rijk, waarin in totaal 950 miljoen is gereserveerd voor urgente opgaven. Meer informatie over de Brainport Nationale Actieagenda is te vinden via https://www.brainport.nl/over-brainport/actieagenda. De Werkplaats Economische Strategie heeft de afgelopen maand met de subregio’s hierover gesproken. Hieruit is naar voren gekomen dat talentontwikkeling, sterke clusters en communicatie belangrijke thema’s zijn waarop de verbindingen tussen de subregio’s en de Brainport Actieagenda versterkt kunnen worden.

 

Staf Depla en Carly Jansen (programmamanager vanuit Brainport Development voor de Actieagenda) gaan het gesprek aan over de betekenis van de Brainport Nationale Actieagenda voor de gemeenten in de regio. Staf Depla interviewt daartoe Willem van der Leegte, President-directeur VDL Groep. Ook wordt gesproken met Frans Kuppens, wethouder gemeente Cranendonck over de bijdrage die subregio’s kunnen leveren aan het realiseren van de agenda. Hierbij komt de ontwikkeling van METALOT aan de orde.

16.45 uur Afronding

Data informatie:

21 februari 2018 | 12:00 - 16:45
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn