Dagelijks Bestuur 15 januari 2018

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 15 januari 2018

 

 

1. Besluitenlijst 4 december 2017

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 4 december 2017.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

2. Wijzigingsvoorstel SIR & SAR en beschikbaar stellen budget

VOORSTEL:

 1. De SIR per direct te beëindigen.
 2. De SAR voort te zetten, maar de voorwaarden in de beleidsregel aan te scherpen in overleg met de afgevaardigden van de Adviesgroep.
 3. De SAR per direct open te stellen en daarvoor een budget van € 200.000,- af te zonderen uit het Stimuleringsfonds.

BESLUIT:

Akkoord met dien verstande dat de werkplaats economie hier ook mee instemt.

 

 

3. Advies aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapporage voor de projecten:

 • Nieuwe behandeltechnologie reductie burn-out      
 • LoRa, de eerste stap naar een intelligente container

 

2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

 • Designed Around You - Roadmap Talent Hub Design € 50.000
 • Toekomstbestendige maakindustrie 
  € 50.000
 • FastForward PECVD € 50.000
 • Goed Wijzer € 33.308
 • Infor-med fase 3 innovatietraject 
  € 24.000
 • Pilot CHESS € 24.950
 • M52 € 50.000
 • LINQ € 50.000
 • Arion Rehabilitatie Tool € 50.000
 • Hydrozine generator € 32.000
 • Towards Eindhovens leadership in plasma modeling € 49.980
 • Summa International € 112.637
 • Electric Dutchman 2.0 € 50.000
 • Mobility Lab € 50.000
 • eTrac € 42.351
 • Opschaling Plasmawater Productie 
  € 50.000
 • Nauwkeurige indoor positionering
  € 50.000
 • Meer Met (kalver)Melk! € 41.500
 • Haalbaarheidsonderzoek High Pressure Direct Injection € 50.000
 • Minuspicea € 23.300
 • Ontwikkeling hightech KI afvul- en zakjesmachine € 50.000
 • Forward € 30.460
 • Ontwikkeling innovatieve productielijn Smart TicTag € 50.000
 • Dataverzameling voor de Lightyear zonne-auto € 50.000
 • VAB-LAB De Kempen € 48.500
 • Moof'On - ondernemerschap in beweging € 50.000
 • DEP project (Duurzame Exploitatie Projectenbureau) € 50.000
 • Fresh Strips € 25.000
 • Brainport Smart District - Wijk van de Toekomst € 50.000
 • Light Electric Vehicle € 50.000
 • Biosensor voor continu monitoren 
  € 50.000


3. Aan te houden voor nadere afstemming de aanvraag voor een bijdrage aan het project:

 • EPS brug
   

4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

 • HEX
 • Innovatie Aanjaagproject
 • Haalbaarheidsfase The Dutch Mountains
 • Brains & Balls
 • Ontwikkelingsproject nauwkeurige positionering bus onder elektrische laadinstallatie
 • FRWRD Festival
 • I-AM
 • Burn-out preventie gericht op leerkrachten
 • Creative Lab - A co-working space for creative enterprises
 • Haalbaarheidsstudie Aethos Health Platform
 • Haalbaarheidsstudie Beamrz
 • Bright Park/e

 

5. In te stemmen met het oormerken van budget voor Technische Bijstand 2016/2017 € 600.000

 

6. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 april 2018.

BESLUIT:

Akkoord. Gevraagd wordt om een keer in het Dagelijks Bestuur bijgepraat te worden over de subsidieregelingen van de Metropoolregio Eindhoven.

 

 

4. Afwijken van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 voor verlengen abonnement VIA Statistiek ongevallen & verkeersveiligheidsmonitor plus VIA Signaal snelheden in 2018

VOORSTEL:

In afwijking van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 het abonnement VIA Statistiek ongevallen & verkeersveiligheidsmonitor plus VIA Signaal snelheden verlengen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

5. Afwijken van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 voor verlenen van de opdracht aan VVN voor het uitvoeren van regionale verkeersveiligheidsacties in 2018

VOORSTEL:

In afwijking van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 de opdracht voor de verkeersveiligheidsacties te verlenen aan VVN.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

6. Werkprogramma 2018 Metropoolregio Eindhoven, inclusief begrotingswijziging

VOORSTEL:

Voorleggen van bijgevoegd voorstel aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

8. Gunning accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2018 - 2021

VOORSTEL:

 1. Kennis nemen van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2018 – 2021.
 2. Het Algemeen Bestuur in de vergadering op 21 februari 2018 middels bijgevoegde adviesnota voor te stellen de opdracht te gunnen aan Crowe Horwarth Foederer.

BESLUIT:

Akkoord.

 

12. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

Data informatie:

15 januari 2018 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn