Raadsledenbijeenkomst 5 juli 2017: Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

Verslag

 

Op woensdagavond 5 juli 2017, van 20:00 tot 22:00 uur in het Evoluon, is een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden over de voortgang en implementatie van de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Het doel van de bijeenkomst was informeren en terughoren. Bijna vijftig raadsleden waren aanwezig. Naast raadsleden waren ook veel portefeuillehouders mobiliteit aanwezig en het ambtelijk Programmateam Bereikbaarheidsagenda.

 

Plenaire start van de bijeenkomst

Een jaar geleden is op de stormachtige avond van 23 juni 2016 de Bereikbaarheidsagenda, met daarin het Bereikbaarheidsakkoord, ondertekend en aan de provincie overhandigd. Omdat toen ook is afgesproken om de gemeenteraden te blijven betrekken, is deze bijeenkomst georganiseerd. Op 5 juli heeft de Metropoolregio Eindhoven / de GGA Zuidoost-Brabant “het podium geboden” en heeft het Programmateam de inhoud van de avond verzorgd. De Raadstafel21 was over het programma en de inhoud geconsulteerd.

 

Dfoto bereikbaarheidsagendae voorzitter van de Werkplaats en van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie, mevrouw Jannie Visscher, opent de bijeenkomst. Dit doet ze door terug te blikken op de avond van 23 juni 2016, inclusief de hagelstorm die toen over onze regio ging. In de avond van 23 juni 2016 is door de toenmalige voorzitter, de heer Roël Hoppezak, de Bereikbaarheidsagenda inclusief het Bereikbaarheidsakkoord aangeboden aan gedeputeerde Christophe van der Maat.

 

Nogmaals is de publieksvriendelijke versie “Jack & Pien in Metropoolregio Eindhoven 2031” uitgedeeld. In deze publieksvriendelijke versie is getracht op eenvoudige wijze de Bereikbaarheidsagenda toe te lichten.

 

 

In het afgelopen jaar is door het Programmateam Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant gewerkt aan het vervolg. Zo zijn tal van maatregelen nader benoemd en gefaseerd. Op dit moment en in de komende jaren worden al tal van maatregelen uitgevoerd. Daarna volgen de maatregelen op de middellange en lange termijn.

Tijdens de bijeenkomst zijn onderwerpen als governance, samenwerking, financiering, programmering en fasering, nader toegelicht.

 

 

De Bereikbaarheidsagenda/akkoord is onderdeel van een programma over de bereikbaarheid van zuid Nederland dat samen met de minister is afgesproken. Dit programma wordt SmartwayZ.NL genoemd.

Na de plenaire toelichting van de stand van zaken rondom de Bereikbaarheidsagenda, volgen deelsessies per subregio.

 

Subregionale deelsessies

Tijdens de subregionale sessies werd beoogd te horen wat de gemeenteraden nodig hebben om na de zomer positief op de dan voorliggende voorstellen te kunnen besluiten.

 

Er is veel bruikbare feedback van de gemeenteraadsleden gegeven tijdens de subregionale sessies:

-       Betrek gemeenteraden met grotere regelmaat bij de ontwikkelingen rondom de Bereikbaarheids-agenda door korte en eenvoudige informatie te verstrekken. Gebruik hierbij normaal taalgebruik en vermijd het vakjargon. Zorg ervoor dat de vraag die aan de gemeenteraden in het najaar wordt gesteld helder is.

 

-       Laat zien wat er buiten op straat gebeurt en laat zien wat er anderszins vanuit de Bereikbaarheids-agenda gebeurt, zoals smart mobility.

 

Tot slot werd uitgesproken dat de aanwezigen blij waren dat deze informatie- en terughoor-avond was georganiseerd want de avond heeft veel gebracht en raadsleden hebben dankzij deze avond gericht mee kunnen denken.

Data informatie:

5 juli 2017 | 20:00 - 22:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn