Ruimte voor Energie #3 op 6 april

De Metropoolregio Eindhoven wordt energieneutraal. Alle energie die we hier gebruiken, willen we in onze regio duurzaam opwekken. Als eerste regio in Nederland! In drie ateliers kijken we wat deze opgave voor de ruimte betekent. Graag nodigen wij u uit voor het derde atelier:

 

Ruimte voor Energie #3

Wanneer: 6 april

Tijd: 13.00 -17.00 uur
Waar: Kasteelhoeve Geldrop, Helze 8, Geldrop


U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

 

 

Programma

 

12:30 – 13:00 uur         Ontvangst met koffie en thee

 

13:00 – 13:15 uur         Opening

 

Door Paul van Liempd (wethouder gemeente Waalre) en Mathijs Kuijken (wethouder gemeente Bergeijk). Interview door dagvoorzitter Joost Tijssen.13:15 – 13:45 uur         Presentatie resultaat Ruimte voor Energie

                                   

Boris Hocks (directeur Posad spatial strategies) presenteert de resultaten van het regionale traject ‘Ruimte voor Energie’. De input van een groot aantal partners is bijeen gebracht in een kaart met daarop de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking in onze regio. Deze kaart wordt onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Strategie, die wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden in de regio.

 


13:45 – 14:25 uur         Panelgesprek: Energieneutrale regio vraagt om samenwerking

 

De resultaten van ‘Ruimte voor Energie’ bestaan uit meer dan kaarten en rapporten alleen. In de regio zijn er al veel initiatieven die de regio op weg brengen richting de ambitie. Hoe kunnen we die initiatieven groter maken, zich laten vermenigvuldigen? Wat is er nodig? Vragen d.m.v. programma Sendsteps aan zaal en panelleden.

 

Panelleden:

§  Sander Huizinga (Gasunie)

§  Ben Cornelis (adviseur duurzaamheidsprojecten en voorzitter WIJ Westerhoven)

§  Teun Meulepas (provincie)

§  Paul van Liempd (wethouder gemeente Waalre)

§  Ando Kuypers (Solliance)

 

Afgesloten wordt met het uitspreken van onze gezamenlijke ambitie.

 

14:25 – 14.40 uur         Pauze

 

14:40 – 15:55 uur         Pitches: De stap naar grootschalige uitvoering

 

Projecttrekkers die het initiatief hebben genomen en aan de slag zijn gegaan met de energietransitie pitchen hun ideeën.

 

§  Nicole Ramaekers (wethouder gemeente Veldhoven): gasloze wijken

§  Jan Fenten (Staatbosbeheer): energie in het groen

§  Martien Bots / Willem Buiter (Energyport Peelland): grootschalig zonnepark en biomassaplein

§  Rob Bogaarts / Stan van den Thillart (Woonbedrijf): woningcoöperatie in actie

§  Marnix Vlot (040Energie): de kracht van de burger; rol energiecoöperatie

§  Sybrand de Boer (Windcentrale): aandelen windmolens particulieren

§  Jacob vd Borne (Van den Borne aardappelen): nieuwe verdienmodellen agrarische sector (o.v.b.)

§  Paul Gosselink (BOM): ecosysteem nieuwe energie in Metropoolregio Eindhoven

 

Na de pitches twee ronden van 10 à 15 minuten waarin alle deelnemers in de hoeken kunnen doorpraten met de sprekers.

 

15:55 uur                     Afsluiting Paul van Liempd en dagvoorzitter

 

16:00 – 17:00 uur         Energiecafé/borrel
Afsluitende borrel om door te praten over de initiatieven en tot nieuwe allianties te komen.

 

 

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden. Niet de finish, maar de start op weg naar een energieneutrale regio.

 

Graag tot ziens op donderdag 6 april.

 

Paul van Liempd, Bestuurlijk Trekker Gesprekstafel Duurzaamheid en 
Mathijs Kuijken, Bestuurlijk Trekker Werkplaats Strategie Ruimte.

 

 

 

                    

Data informatie:

6 april 2017 | 13:00 - 17:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn