'Op weg naar Vitale Centra' op 29 maart

Verslag

Op 29 maart vond de bijeenkomst 'Op weg naar vitale centra' plaats. Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers. Binnenkort vindt u hier ook een verslag van de bijeenkomst.

 

Plenaire presentaties:

- Hans van Tellingen, auteur van het boek #WatNouEindeVanWinkels, over de zonnige toekomst van winkels, winkelcentra en winkelgebieden
- John van Doormalen, directeur van de Van Doormalen Retail Group, over het belang van samenwerking in een traject naar een compacter winkelcentrum.
- Cees-Jan Pen, lector Regionale concurrentiekracht, zal ingaan op de resultaten van de enquête ‘Hoe denkt men over de actuele staat van de winkelcentra in Zuidoost-Brabant’.

 

Presentaties workshops:

1. #WatNouEindeVanWinkels? Pitch: Hans van Tellingen (Strabo)

Digitale revolutie vormt een kans, het is beter te spreken over een digitale evolutie. Het zogenaamde ‘nieuwe winkelen’ vindt al lang plaats en lijkt meer op het ‘oude winkelen’ dan sommigen ons willen doen laten geloven. Er is geen enkele reden tot negativisme, wel tot realiteitszin

 

2. Aangename aanloopstraten – resultaten experimenten Pitch: Barbara Heebels (Platform 31)
Het experiment Aangename aanloopstraten is een praktijkexperiment van Platform 31, tien experimentpartners/gemeenten en externe experts. Doel was om inzichten op te doen over strategieën die door verschillende stakeholders ingezet kunnen worden om aanloopstraten tot ontwikkeling te brengen.  

 

3. Concrete aanpak (hoofdwinkel)centrum van een middelgrote stad Pitch: Gé Wagemakers (wethouder Ontwikkeling stedelijk gebied gemeente Oss) en Astrid Kepers-Koornberg (stedenbouwkundige gemeente Oss)

“Een toekomstbestendig Stadshart Oss is compact, vol verrassing en uitgesproken”: Dit is in een notedop de kern van de Koers Stadshart Oss. De gemeente Oss werkt samen met winkeliers, eigenaren, centrummanagement, stichting Stadshart Oss en andere partijen aan de centrum-ontwikkeling. Prioriteiten zijn een compacter stadshart, meer verrassing en beleving, identiteit en authenticiteit, parkeren en bereikbaarheid, gebiedsontwikkeling. Diverse instrumenten zijn ontwikkeld en er wordt deelgenomen aan (landelijke) experimenten.

 

4. Vitale centra en Centrummanagement - recente ontwikkelingen Pitch: Jef van Stratum (centrummanager en bestuurslid Stichting Retailplatform Brabant)
Centrummanagement wordt tegenwoordig niet alleen in grote en middelgrote binnensteden, maar ook in kleinere stadscentra, grotere dorpscentra en op straatniveau toegepast. Professionalisering zal in de komende jaren worden doorgezet en er zal voornamelijk worden ingespeeld op trends als bijvoorbeeld de vermenging van functies. Verschillende acties en instrumenten passeren de revue.

 

5. Belang van samenwerking en Retaildeals Pitch: Jos van Bree (wethouder gemeente Helmond) (presentatie volgt)

De Retailagenda bestaat uit 21 afspraken die er op gericht zijn om samen de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden te vergroten. In het voorjaar van 2016 heeft minister Kamp in het kader van de Retailagenda een gezamenlijke impulsaanpak opgesteld om tot compactere centra te komen en met nog meer slagkracht de acties te versnellen. Samenwerking op lokaal en regionaal niveau is daarbij cruciaal!

 

Onderzoek

In het kader van deze bijeenkomst hebben de Metropoolregio Eindhoven en Fontys Hogescholen een onderzoek gehouden naar de toekomst van de Zuidoost-Brabantse stads- en dorpscentra. De inbreng dient als input voor de uitwerking van het regionale detailhandelsbeleid. De resultaten zijn gepresenteerd op het congres.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Rob Harbers, telefoon: 040 259 45 47 of email: ....'

 

Het programma van de bijeenkomst zag er als volgt uit:  

 

Data informatie:

29 maart 2017 | 12:30 - 17:00
 • 12:30 - 13:00
  Inloop met koffie en thee
 • 13:00 - 13:05
  Opening door dagvoorzitter Robert Visser, Bestuurlijk trekker van de Werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel Metropoolregio Eindhoven
 • 13:05 - 14:00
  Presentaties door:
 • 14:00 - 14:30
  Pauze
 • 14:30 - 15:15
  1. #WatNouEindeVanWinkels?
 • 2. Aangename aanloopstraten – resultaten experimenten
 • 3. Concrete aanpak (hoofdwinkel)centrum van een middelgrote stad
 • 4. Vitale centra en Centrummanagement - recente ontwikkelingen
 • 5. Belang van samenwerking en Retaildeals
 • 15:15 - 16:00
  1. #WatNouEindeVanWinkels?
 • 2. Aangename aanloopstraten – resultaten experimenten
 • 3. Concrete aanpak (hoofdwinkel)centrum van een middelgrote stad
 • 4. Vitale centra en Centrummanagement - recente ontwikkelingen
 • 5. Belang van samenwerking en Retaildeals
 • 16:00 - 16:30
  Afsluiting door Robert Visser en Marijke van Hees, voorzitter Landelijke Commissie Retaildeals
 • 16:30 - 17:00
  Borrel
 • test
Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn