Dagelijks Bestuur 3 april 2017

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 3 april 2017

 

 

0. Gesprek Dagelijks Bestuur en trekker Werkplaats Economische Strategie Mathijs Kuijken

VOORSTEL:

Gesprek met trekker Werkplaats Economische Strategie Mathijs Kuijken.

BESLUIT:

Met belangstelling en instemming is kennis genomen van de stand  van zaken m.b.t. de regionale strategie ruimte.

 

 

1. Gesprek Dagelijks Bestuur met voorzitter en vice-voorzitter Raadstafel21, Ton Dijkman en Gaby van den Waardenburg

VOORSTEL:

Gesprek Dagelijks Bestuur met voorzitter en vice-voorzitter Raadstafel21, Ton Dijkmans en Gaby van den Waardenburg.

BESLUIT:

De Raadstafel 21 en het Dagelijks Bestuur hebben met elkaar de ontwikkelingen gedeeld. Er is overeenstemming dat de Raadstafel 21 zich vooral richt op het proces richting de raden waardoor tijdig inbreng kan worden geleverd door de raden. In die lijn zullen ook nieuwe of aangepaste opdrachten aan de werkplaatsen in een vroeg stadium aan de raden worden voorgelegd.

 

 

3. Besluitenlijst d.d. 13 maart 2017

 

VOORSTEL:

Instemmen met de besluitenlijst d.d.13 maart 2017.

 

BESLUIT:

Geen opmerkingen.

 

 

4. Definitief besluit tot deelname Leisure Ontwikkel Fonds (LOF)

VOORSTEL:

Besluiten deel te nemen aan Leisure Ontwikkel Fonds (LOF).

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

5. Vrijgeven Integrale Strategie Ruimte

VOORSTEL:

De Integrale Strategie Ruimte vrijgeven.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

6. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie afzonderlijk vermelde ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

3 april 2017 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn