Dagelijks Bestuur 6 februari 2017

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 6 februari 2017.

 

 

1. Besluitenlijst d.d. 16 januari 2017

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 januari 2017.

BESLUIT:

Akkoord

 

 

4. Commissie-adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 15 februari 2017

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-bief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur
15 februari 2017.

BESLUIT:

Akkoord, met daarin nog opgenomen de opmerking van de gemeente Eindhoven.

 

 

4a. Reactie gemeente Eindhoven op AB voorstel Stand van zaken reorganisatie SRE

VOORSTEL:

Kennisnemen van de reactie van de gemeente Eindhoven en de visie van de Metropoolregio Eindhoven hierop.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

5. Vergadering Algemeen Bestuur van 15 februari 2017

VOORSTEL:

Instemmen met de invulling van het informele gedeelte van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 februari 2017.

BESLUIT:

Akkoord

 

 

7. Advies eindafrekeningen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

-       Genneperparken: van sportpark naar sportlandgoed voor sport en innovatie.

-       Businesscase Brainport Industries Park.

-       Realisatie Brainport Centre for Technology & Law.

-       GLOW NEXT: Light Lab.

-       Verkenning realisatie backbone en inventarisatie Breedbandnetwerk MRE-gebied.

-       HV pulser.

-       Smart Environment – Je werkplek weet dat jij er bent.

-       HumiTemp.

-       Textiel & Elektronica.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

8. Nieuwe opdracht Werkplaats Wonen

VOORSTEL:

Instemmen met:

  1. De bijgevoegde nieuwe conceptopdracht onder voorbehoud van vaststelling hiervan in de bijeenkomst van de werkplaats Wonen van 2 februari 2017.
  2. Het voornemen van de werkplaats Wonen om de conceptopdracht ter opiniëring voor te leggen aan de 21 gemeenteraden en andere betrokkenen en eventuele reacties te verwerken in een definitieve opdracht.
  3. De definitieve opdracht vast te laten stellen in het Regionaal Platform van 12 april.

BESLUIT:

Akkoord. Conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling wordt de opdracht door het Regionaal Platform vastgesteld.

 

 

9. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord

 

 

10. Stand van zaken excursie Metropoolregio Rotterdam Den Haag, bezoek Maastunnel 19 april 2017

VOORSTEL:

Akkoord gaan met het programma zoals deze nu voorligt en met het verzenden van de vooraankondiging.

BESLUIT:

Akkoord. Nagegaan wordt of de agenda van de voorzitter en de vice-voorzitter het mogelijk maakt een deel van de excursie aanwezig te zijn.

Data informatie:

6 februari 2017 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn