Bijeenkomst 'Ruimte voor Energie' #2

We moeten alle zeilen bijzetten om in 2050 energieneutraal te zijn. In de regio moet een grote hoeveelheid duurzame energie opgewekt worden. Tijdens het eerste ontwerpatelier ‘Ruimte voor Energie’ van 9 december is gekeken wat onze uitdaging is en wat de mogelijkheden zijn.

 

De vervolgvraag voor het tweede werkatelier is: Hoe en waar kunnen en willen we ruimte maken voor duurzame energieopwekking? Welke keuzes maken we? Graag nodigen we u uit om een antwoord te geven op deze vragen.

 

Wat gaan we doen?

Op basis van de input uit ontwerpatelier 1, zijn drie denkrichtingen uitgewerkt.

 

Denkrichting 1 ‘Zelfvoorzienende kernen’: hoe kunnen kernen zelfvoorzienend worden met de bestaande mogelijkheden voor de besparing, opwekking en opslag van energie?

Denkrichting 2 ‘Energy-valleys’: hoe kunnen we de landelijke gebieden inrichten als hotspots voor energie, voor de energieproductie van de regio?

Denkrichting 3 ‘Netwerk-regio’: Wat zijn de ruimtelijke kansen die de opgave van energieopwekking en besparing biedt voor bijvoorbeeld ecologie en leisure?

 

In dit tweede ontwerpatelier maken we de stap van denkrichtingen naar bouwstenen. We werken toe naar concrete projecten die we gezamenlijk kunnen starten. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Het programma ziet er als volgt uit.

 

U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. Het programma ziet er als volgt uit.

Programma:

 

12.30 uur – 13.00 uur: Inloop met koffie en thee
13.00 uur – 13.45 uur: Presentatie van de denkrichtingen gebaseerd op ontwerpatelier 1
13.45 uur – 16.00 uur: Aan de slag met de denkrichtingen (inclusief koffiepauze)
16.00 uur – 17.00 uur: Plenaire terugkoppeling ‘de meest kansrijke bouwsteen van elke denkrichting’ en borrel
17.15 uur: Einde

 

 

Wie komen er?

Op 7 februari worden energieleveranciers, netbeheerders, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen, ZLTO, waterschappen, terreinbeheerders, ambtenaren Ruimtelijke Ordening en ambtenaren duurzaamheid uitgenodigd.

 

Ook als u niet aanwezig was bij het eerste ontwerpatelier, bent u van harte welkom. Is er nog iemand binnen uw netwerk die kan helpen bij deze uitdaging? Stuur deze uitnodiging dan gerust door! 

 

Meld u aan

Ontwikkelt u mee? Meldt u zich dan aan met dit aanmeldformulier.

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het Techniekhuys, Run 4250 in Veldhoven. Een routebeschrijving naar het Techniekhuys vindt u op http://www.techniekhuys.nl/route/.

 

 

Meer informatie

Het traject ‘Ruimte voor Energie’ maakt onderdeel uit van de regionale Ruimtelijke Strategie. Lees meer op: www.metropoolregioeindhoven.nl/ruimtevoorenergie of neem contact op met Berry de Jong, telefoon: 040 259 45 66 of  email: ....  

 

 

Graag tot ziens op 7 februari!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Paul van Liempd, Bestuurlijk Trekker Gesprekstafel Duurzaamheid en Mathijs Kuijken, Bestuurlijk Trekker Werkplaats Strategie Ruimte 

Data informatie:

7 februari 2017 | 12:30 - 17:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn