Kick off bijeenkomst 'Ruimte voor energie' 9 december

Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn. Hoeveel ruimte hebben we nodig om energieneutraal te zijn? Welke technieken gaan we inzetten en hoeveel energie moeten we eigenlijk opwekken om dit doel te behalen?

Deelnemen aan deze bijeenkomst is gratis en uitsluitend op uitnodiging.

 

Waarom deze bijeenkomst? 

Wij presenteren de studie ‘Ruimtelijke impact van duurzame energievoorzieningen in Zuidoost-Brabant’ die recent is afgerond. Deze studie brengt de ruimtelijke mogelijkheden in beeld voor zonne- en windenergie, energie uit biomassa en geothermie. Duurzame energieopwekking, opslag en transport leggen een nieuwe claim op de beschikbare ruimte in onze regio. In het ontwerpatelier gaan we daarom direct aan de slag met het leggen van verbindingen en het benoemen van slimme, gebiedseigen oplossingen.

 

Deze bijeenkomst is de eerste uit een serie van drie bijeenkomsten.

 

Het programma 

 

8.30 – 9.00 uur         

Inloop

9.00 – 10.00 uur

Start Kick-off

Boris Hocks (Posad)

Presentatie studie ‘Ruimtelijke impact van duurzame energievoorzieningen in  Zuidoost-Brabant’.

10.00 – 10.10 uur

Interview met wethouder Paul van Liempd, trekker gesprekstafel Duurzaamheid en wethouder Mathijs Kuijken, trekker Werkplaats Strategie Ruimte.

10.10 – 10.30 uur

Pauze

10.30 – 11.10 uur

Erik Langereis (Differ - Dutch Institute for Fundamental Energy Research)

Presentatie over innovatie in duurzame energieopwekking.

11.10 – 11.40 uur

 

 

 

 

11.40 - 12.00 uur

Fred Goedbloed (gemeente Leiden)
Presentatie van de regio Leiden die als eerste regio een regionale energiestrategie heeft gemaakt en doorlopen. Fred vertelt over zijn ervaringen met het project en het belang van (regionale) samenwerking.

 

Heeft u een vraag?

12.00 – 14.30 uur

Ontwerpateliers inclusief lunch
In de werkateliers gaan we aan de slag met de doorvertaling naar de praktijk. We zoeken naar slimme combinaties van duurzame energieopwekking en ruimtegebruik.

14.30 - 15.00 uur

Afsluiting en gelegenheid tot napraten

 

Voor de presentaties in de ochtend worden naast belanghebbende organisaties ook bestuurlijk vertegenwoordigers van gemeenten uitgenodigd. Direct na de presentaties wordt met ambtelijke vertegenwoordiging van gemeenten en belanghebbende organisaties in ontwerpateliers het rapport vertaald naar de praktijk.

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het Techniekhuys, Run 4250 in Veldhoven. Een routebeschrijving naar het Techniekhuys vindt u op http://www.techniekhuys.nl/route/.

 

Meer informatie

Het traject ‘Ruimte voor Energie’ maakt onderdeel uit van de regionale Ruimtelijke Strategie van Metropoolregio Eindhoven. Lees meer op: www.metropoolregioeindhoven.nl/ruimtevoorenergie of neem contact op met Sandra Borremans, telefoon: 06 - 31 93 07 43 of email: ....

Data informatie:

9 december 2016 | 08:30 - 15:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn