Commissie van advies Financiën 30 november 2016

AGENDA

Vergadering

:

Commissie van advies voor financiën

Datum

:

Woensdag  30 november 2016

Tijd

:

van  09.00 tot 10.30 uur

Locatie

:

Kantoor Metropoolregio, Raiffeisenstraat 18 te Eindhoven  (Projectruimte, 1e verdieping)

 

 

 

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda van deze vergadering

 3. Verslag vergadering d.d. 15 juni 2016
  Voorstel: Verslag vaststellen 

 4. Ingekomen stuken en mededelingen


  TER ADVISERING 5. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 september 2016

  Probleemstelling

  :

  U wordt verzocht zich uit te spreken over de Bestuursrapportage, peildatum 1 september 2016 en de eerste Begrotingswijziging 2016.

  Toelichting

  :

  Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller.

  Voorstel

  :

  Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 14 december 2016.

  Bijlagen

  :

  Voorstel Algemeen Bestuur, Bestuursrapportage en Begrotingswijziging.

 6. Voorstel Algemeen Bestuur inzake instemmen met eerste Begrotingswijziging 2017 Metropoolregio Eindhoven

  Probleemstelling

  :

  U wordt verzocht zich uit te spreken over de eerste Begrotingswijziging 2017.

  Toelichting

  :

  Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller

  Voorstel

  :

  Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 14 december 2016.

  Bijlagen

  :

  Voorstel Algemeen Bestuur.

 7. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Controleprotocol 2016-2017  Metropoolregio Eindhoven

  Probleemstelling

  :

  U wordt verzocht zich uit te spreken over het Controleprotocol 2016-2017.

  Toelichting

  :

  Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller

  Voorstel

  :

  Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 14 december 2016.

  Bijlagen

  :

  Voorstel Algemeen Bestuur en Controleprotocol

 8. Voorstel Algemeen Bestuur inzake instemmen met Beleidsnotitie Kaders Planning en Control documenten van vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen

  Probleemstelling

  :

  U wordt verzocht zich uit te spreken over de Beleidsnotitie Kaders Planning en Control documenten van vier Gemeenschappelijke Regelingen.   

  Toelichting

  :

  Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller

  Voorstel

  :

  Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 14 december 2016.

  Bijlagen

  :

  Voorstel Algemeen Bestuur en Beleidsnotitie.  

   

 9. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Uitgangspunten Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven 

  Probleemstelling

  :

  U wordt verzocht zich uit te spreken over de Uitgangspunten Begroting 2018. 

  Toelichting

  :

  Voorzitter / Cor Derijck, concerncontroller

  Voorstel

  :

  Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur van 14 december 2016.

  Bijlagen

  :

  Voorstel Algemeen Bestuur en notitie Uitgangspunten. 

   

 10. Rondvraag en sluiting

 

Data informatie:

30 november 2016 | 09:00 - 10:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn