Raadsledenbijeenkomst 5 oktober 2016

Deze raadsledenbijeenkomst gaat over het thema Energie en Ruimte. Welke energieambitie heeft uw gemeente?

 

De Rijksoverheid wil dat het percentage duurzame energie groeit: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. Ons klimaat verandert door de uitstoot van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd neemt de wereldbevolking – en als gevolg daarvan ook de energievraag – toe. De vraag naar duurzame energieoplossingen is daarom groot. Oplossingen die steeds vaker een plaats krijgen in onze dagelijkse leefomgeving en daarmee een claim leggen op de beschikbare ruimte in onze regio.

 

Tijdens deze Raadsledenbijeenkomst gaan we kijken naar wat de energieopgave betekent voor de ruimtelijke afwegingen binnen gemeenten en regio’s. De komende maanden werken wij samen met de regiogemeenten aan een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor onze regio in beeld worden gebracht. Deze informatie kunt u in uw subregio en gemeente gebruiken om ruimtelijke keuzes te maken. De kaart wordt onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Strategie die medio 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

 

De bijeenkomst vindt plaats bij DIFFER. DIFFER is een onderzoeksinstituut dat werkt aan een toekomst waarin schone energie beschikbaar is voor iedereen in de wereld. En is een van de vele projecten die een bijdrage heeft gekregen van het regionale Stimuleringsfonds.

 

Wilt u hier meer over weten? Meldt u zich dan aan voor de Raadsledenbijeenkomst over Energie en Ruimte op 5 oktober 2016! De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur bij DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research, TU/e Science Park, De Zaale 20 in Eindhoven. Routebeschrijving: zie www.differ.nl/contact.

 

 

Hieronder vindt u het complete programma van de raadsledenbijeenkomst.

 

TIJD

PROGRAMMA

Vanaf

19.00 uur

Inloop met koffie en thee

19.30 uur

Opening en kort kennismakingsinterview met John Jorritsma, voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven

door Anton van Aert, lid Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven

 

19.40 uur

DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research

Het onderzoeksinstituut – Waarom deze regio – Stimuleringsfonds – Visie op energie in de toekomst

 

door Prof. dr. Richard van de Sanden, directeur DIFFER

20.10 uur

Energie en ons landschap

Duurzame energieopwekking – Ruimtevraag in ons landschap – Belangenafwegingen gemeenten en regio - Strategie Ruimte

 

door Wethouder Paul van Liempd en Sandra Borremans, gemeente Waalre en  Boris Hocks, partner bureau POSAD 

20.50 uur 

Rondleiding DIFFER 

21.30 uur

Borrel 

 

Voor meer informatie of vragen over het programma kunt u contact opnemen met Linda van Gerwen, telefoon: 040 259 45 21 of email: ... of Ron Hensen, telefoon: 040 259 45 64 of email: ....

Data informatie:

5 oktober 2016 | 19:00 - 22:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn