Dagelijks Bestuur 11 februari 2019

1. Besluitenlijst 14 januari 2019

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 14 januari 2019.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Evaluatie Leergang Detailhandel

VOORSTEL:

Kennisnemen van het succes van de Leergang Detailhandel.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Afwijken van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 voor verlengen abonnement VIA Statistiek ongevallen & verkeersveiligheidsmonitor plus VIA Signaal snelheden in 2019

VOORSTEL:

In afwijking van Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 het abonnement VIA Statistiek ongevallen & verkeersveiligheidsmonitor plus VIA Signaal snelheden verlengen.

BESLUIT:

Akkoord. Ter ondersteuning van dit besluit is het advies van BIZOB meegenomen.

 

4. Werkprogramma 2020

VOORSTEL:

Instemmen met de uitgangspunten van het Werkprogramma 2020 zodat het proces verder uitgelijnd kan worden.

Procesvoorstel werkprogramma 2020 agenderen in het DB van 11 maart 2019.

BESLUIT:

Akkoord.

 

8. Stand van zaken proces realisatie Regionale Energiestrategie (RES)

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken van het proces tot realisatie van de Regionale Energiestrategie.

BESLUIT:

Akkoord.

 

Data informatie:

11 februari 2019 | 09:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn