Algemeen

Digitale vragenlijst verplicht thuiswerken

Corona heeft effect gehad op het thuiswerken. Heb jij het idee dat we als organisatie voldoende hebben ingespeeld met de thuiswerkmaatregelen? Toelichting: we hebben o.a. een thuiswerkinstructie met checklist gedeeld, de mogelijkheid om een thuiswerkovereenkomst af te sluiten nogmaals onder de aandacht gebracht, MS Teams ingevoerd en de mogelijkheid om een los toetsenbord en een noice cancelling headset in bruikleen te ontvangen.
Is je thuiswerkplek ingericht conform de werkinstructie thuiswerken die op het intranet te vinden in en die via de nieuwsbrief is verstuurd?
Het thuiswerken kan lichamelijke klachten veroorzaken (zoals. klachten aan rug of RSI-klachten aan pols, arm, schouder of nek). Bijvoorbeeld als je werkplek niet goed is ingericht of omdat je te weinig pauzes neemt. Heb je met het thuiswerken (meer last van) lichamelijke klachten gekregen?
Hoe ervaar je de ondersteuning van ICT m.b.t. het thuiswerken (MS Teams, ondersteuning bij storingen, etc.):
Het lukt mij voldoende om werk en privé te scheiden
Ik ben geneigd thuis te lang door te werken
Ik raak thuis snel afgeleid van mijn werk
Ik ervaar meer stress door het thuiswerken
Ik ervaar meer vermoeidheid door het thuiswerken
Ik voel mij soms geïsoleerd of eenzaam door het thuiswerken
Ik ben thuis productiever dan op kantoor
Ik ben thuis gemotiveerder dan op kantoor
Ik mis het sociale contact met collega’s
Ik heb minder plezier in mijn werk door het thuiswerken
De binding met de organisatie is ondanks het thuiswerken:
De binding met je team is ondanks het thuiswerken:
Welke voordelen ervaar je nu tijdens het thuiswerken? Je mag hier meerdere antwoorden geven.
Welke nadelen ervaar je nu tijdens het thuiswerken? Je mag hier meerdere antwoorden geven.
In vergelijking met je werken op kantoor, hoeveel plezier haal je nu uit je werk vanuit huis?
De leden van de ondernemingsraad hebben voorgesteld om de binding met je collega’s te verhogen om door middel van kleine MS teams meetings van vier personen om “bij” te praten. Dit om in verbinding met elkaar te blijven staan; het zogenaamde “koffie automaat praatje”. Bij voorkeur met collega’s die je momenteel vanuit je werkzaamheden niet of nauwelijks treft via het digitale werkoverleg of andere digitale afspraken. De opzet is om een digitale afspraak van 20 minuten per keer eens per twee weken te houden. Wellicht via een roulatiesysteem. Wij nemen graag de suggestie van de Ondernemingsraad over. Sta je hierover open (Stuur wanneer je hier graag aan wil deelnemen een mailtje naar Marlies zodat zij deze afspraak bij voldoende interesse kan plannen):