Een dynamisch netwerk

Welkom bij de MRE!

Gefeliciteerd!

Welkom in de regio Zuidoost-Brabant en welkom bij de Metropoolregio Eindhoven!

De Metropoolregio Eindhoven is een netwerk waarin de 21 regiogemeenten samenwerken aan strategische grensoverschrijdende opgaven. Het doel is een excellente regio, een economisch sterke regio mét een goede leefomgeving. 21 gemeenten werken samen aan goed wonen, leven en werken in de regio, voor nu en in de toekomst.

De 21 gemeenten zijn de MRE, dus u als raadslid of wethouder bent ook de MRE!


Eerste actie: nieuw Samenwerkingsakkoord

Elke vier jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen stellen de nieuwe gemeenteraden een samenwerkingsakkoord op. Hierin staat op welke onderwerpen de gemeenten samenwerken en op welke manier. Dat is dus de eerste actie voor u als raadslid of wethouders: werk mee aan een nieuw Samenwerkingsakkoord. Hiermee bepaalt u direct wat de MRE de komende jaren gaat doen. Voor het opstellen van het nieuwe Samenwerkingsakkoord is een proces uitgelijnd. Bekijk het proces (pdf) zodat u weet wanneer u hieraan mee kunt werken.

Ter voorbereiding op het Samenwerkingsakkoord 2022-206 is door de oude raden een overdrachtsdocument opgesteld: het Ambitiedocument (pdf). Ook is het interessant om de MRE Masterclasses 2021 te bekijken. Hierin zijn de belangrijkste opgaven voor regio en gemeenten door deskundigen toegelicht.

De resultaten van Samenwerkingsakkoord 2019-2022

Na de verkiezingen van 2018 is ook een samenwerkingsakkoord opgesteld. Over de opgaven uit dat samenwerkingsakkoord en de resultaten na drie jaar samenwerken, is een magazine gemaakt. Hierin komen de lokale bestuurders die zich hebben ingezet voor de regionale zaak over aan het woord. Lees hier het magazine als PDF of blader er doorheen.

We ontmoeten elkaar op de Metropoolconferentie

Tweemaal per jaar organiseren wij een Metropoolconferentie voor raads- en collegeleden. Twee momenten in het jaar waar we met u terugkijken en vooruitkijken. Dit zijn dé momenten om met elkaar informatie en kennis te delen. Behalve de inhoud staat ook het elkaar ontmoeten daarin centraal. De eerste conferentie is op 8 juni 2022 en gaat over het nieuwe samenwerkingsakkoord. U ontvangt de uitnodiging voor deze bijeenkomst via uw griffier of secretariaat. In 2022 gaan we met u kijken hoe we naast de 2 Metropoolconferenties nog meer met de gemeenteraden in contact kunnen treden.

Raadstafel21 het centrale overlegplatform voor raadsleden

Van elke gemeenteraad hebben 2 leden zitting in de Raadstafel21 van de MRE. De belangrijkste functie van de leden is het uitwisselen van informatie, delen van kennis en het vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen gemeenteraad. Lees meer over Raadstafel21 op de speciale pagina op onze website.

Masterclass over regionale samenwerking.

De eerste masterclass van 2022 gaat over Samenwerken. Prof. dr. C.F. (Caspar) van den Berg, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen vertelt in deze masterclass over samenwerken tussen gemeenten. Zoals hij het zelf zegt, is het geen commercial voor regionale samenwerking. In deze masterclass vertelt hij over de bestuurlijke regionale ecosystemen en de democratische verankering. Hij legt uit hoe dat soort systemen werken en hoe raadsleden er grip op kunnen krijgen. Ook de valkuilen worden benoemd en hoe die te lijf te gaan met hele praktische tips. De masterclass over samenwerken is te bekijken op Youtube.

Op de hoogte blijven van de samenwerking

Natuurlijk krijgt u direct of via uw griffie informatie over ontwikkelingen in de MRE. U kunt zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief op deze pagina op onze website. Dan ontvangt u alle informatie direct in uw mailbox. En volg ons op Twitter (@MRE_netwerk), Linkedin (@Metropoolregio Eindhoven), Facebook of Instagram.

De MRE in vogelvlucht

De 21 gemeenten werken samen in de Metropoolregio Eindhoven om de regio nog sterker te maken met een goede balans tussen economische groei en een goed woon- en leefklimaat, nu en in de toekomst. Daarom werken we in de MRE aan economie, bereikbaarheid, duurzame energievoorziening en een duurzaam landelijk gebied in de regio. Maar wat gebeurt er dan echt? Bekijk onderstaande video