Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Regionaal zonnepanelenproject 'de groene zone' van start

Twaalf wethouders duurzaamheid uit onze regio maken zich vandaag namens hun gemeente sterk voor een forse ambitie met de aftrap van De Groene Zone. Het regionale samenwerkingsproject De Groene Zone heeft als doel om in twee jaar tijd 7000 woningen te voorzien van zonnepanelen.

Regionaal Platform: Brainport Nationale Actieagenda

Eind 2016 heeft onze regio de status van Mainport verkregen. Op 5 april 2017 is het ambitiedocument voor de Brainport Nationale Actieagenda aangeboden in Den Haag. Recent is een propositie aan het Rijk aangeboden voor de zogeheten regio enveloppe van het Rijk, waarin in totaal 950 miljoen is gereserveerd voor urgente opgaven; de regio Eindhoven is daarin expliciet benoemd.

Lancering prijsvraag Brood en Spelen

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft in het Regionaal Platform de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen gelanceerd. Het College van Rijksadviseurs is op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland.

Drukbezochte inloopbijeenkomst Brabantse Energiecorridor A58

Het onderzoek naar het potentieel aan energieopbrengst langs de A58 kreeg op 27 februari een vervolg met een inloopbijeenkomst voor stakeholders langs de A58.

Taskforce startklaar voor Transitie-agenda landelijk gebied

Op het Regionaal Platform van 21 februari a.s. presenteert de Taskforce transitie landelijk gebied aan de regiobestuurders een concreet plan voor oplevering van een transitie-agenda voor 1 juli a.s. Met deze agenda wil de regio, in afstemming met de provincie, aanspraak maken op de door het kabinet beschikbaar gestelde middelen voor de warme sanering varkenshouderij.

De vervolgplanning

Alle informatie uit de gesprekken op 24 en 31 januari, de interviews met externen, de literatuur en natuurlijk het evaluatierapport en de inspraakreacties erop, worden nu bij elkaar gebracht in het eerste concept van het ambitiedocument.

Nieuws over de Update

Op dit moment zijn we bezig met de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Een verbetering van de samenwerking. Het eindresultaat van de Update zijn nieuwe onderlinge afspraken over de thema’s en opgaven van de samenwerking en een nieuwe bestuursstructuur. Op dit moment zitten we in fase 1 van de Update, centraal hierbij staat de vraag waarop willen we samenwerken en op welke manier? Het resultaat van fase 1 is een gedragen ambitiedocument.

Bijeenkomst Update met colleges op 24 januari

In het nieuwe, net geopende Huis van Waalre spraken op 24 januari ruim 80 collegeleden over de ambitie van de samenwerking.

Bijeenkomst Update met colleges en raden op 31 januari

Op woensdag 31 januari was het druk in het Huis van Waalre. Ruim 120 college- en raadsleden waren aanwezig om een bijdrage te leveren aan de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Na het welkomstwoord van de trotse Burgemeester van Waalre, Jan Brenninkmeijer, ging John Jorritsma in op de Update en het belang van de samenwerking voor inwoners van de regio.

Fase 1 Update: Literatuurstudie

Als onderlegger voor het nieuwe ambitiedocument voor de regio is ook een literatuurstudie gedaan. In de afgelopen periode zijn er diverse relevante publicaties vanuit diverse (overheids)partijen verschenen die een richting schetsen voor de ontwikkeling van regio’s. Op basis van deze studies zijn een aantal thema’s uitgekozen die in het ambitiedocument benoemd zullen worden.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn