Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Aankondiging themabijeenkomst ambtenaren energie en ruimte: ‘Grootschalige opwek duurzame energie’ (14 juni)

Op donderdag 14 juli organiseren we de volgende themabijeenkomst voor de contactambtenaren energie, wederom in samenwerking met de ODZOB en Enpuls. Deze themabijeenkomst staat in het teken van het thema grootschalige opwek van duurzame energie.

Projecten collectieve zonne-energie, mét bewonersparticipatie

In opdracht van de Metropoolregio Eindhoven en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis) zijn bijna alle gemeenten in de regio bezocht om de kansen en knelpunten te bespreken bij zonprojecten met bewonersparticipatie.

Inrichting Innovatiestrook Innova58

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland onderzoekt de mogelijkheid of ter hoogte van Best een nieuw servicestation voor personenwagens en vrachtwagens kan worden ingericht met elektrische laadstations en een mogelijkheid voor vrachtwagens om waterstof te tanken.

Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 4 GR-en

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud. In dit kader hebben de Verbonden Partijen begin april – evenals vorig jaar -  drie subregionale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden georganiseerd over de ontwerp-begrotingen.

Metropoolregio feliciteert nieuwe raads- en collegeleden

Beste bestuurders, van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad of lid van het college in uw gemeente

Resultaten Koopstromenonderzoek 2017

Er is voor de Metropoolregio Eindhoven een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in hoe de gemeenten in de regio zich tot elkaar verhouden en welke gebieden en sectoren krachtig of juist zwak zijn.

Brabantse energiecorridor A58

De A58 wordt de komende jaren aangepast en in het verlengde daarvan hebben de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven samen met Rijkswaterstaat en de Enexisgroep, kansen gezien om de A58 te ontwikkelen tot de Brabantse Energiecorridor. Advies- en Ingenieursbureau Tauw bv heeft de kansen in beeld gebracht en op 28 maart 2018 een rapport opgeleverd met een positief resultaat.

Werkateliers Energietransitie Oirschot

De Metropoolregio Eindhoven was deelnemer van de twee werkateliers onder leiding van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Rondetafelgesprek Provinciale Staten

De Metropoolregio Eindhoven mocht meedoen aan het rondetafelgesprek ‘Energietransitie’ van de Provinciale Staten in Den Bosch op 23 maart jl.

Mobility Forward 2018

Ruim 200 specialisten op het gebied van Smart Mobility kwamen op 28 maart 2018 bijeen op het Mobility FFWD Event om te discussiëren over de toekomst van mobiliteit.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn