Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Verslag van de bijeenkomst 'Maak een punt met je leeftijd!'

Van de bijeenkomst van de Werkplaats Arbeidsmarkt van Metropoolregio Eindhoven op 18 januari 2017 "Maak een punt met je leeftijd!" Er is een filmpje gemaakt:

Onderzoek naar de toekomst van de Zuidoost-Brabantse stads- en dorpscentra.

In het kader van deze bijeenkomst “Op weg naar Vitale Centra”  houden de Metropoolregio Eindhoven en Fontys Hogescholen een onderzoek naar de toekomst van de Zuidoost-Brabantse stads- en dorpscentra. Ik wil jullie van harte uitnodigen je mening over dit onderwerp te geven.

Woord van de vicevoorzitter van de Raadstafel21: De werkplaatsen op stoom

Als Raadstafel21 zijn we onlangs bijgepraat over de Regionale Ruimtelijke Strategie, de Regionale Agenda Wonen en de gesprekstafel Duurzaamheid. Onderwerpen die ook terugkomen tijdens de raadsledenbijeenkomst van 5 april a.s. Het belooft een volle agenda te worden, maar dat doet goed. Het is namelijk het resultaat van de werkplaatsen en wat we samen als regio weten te bereiken, dat ons als regio succesvol maakt. Zoals we ook kunnen teruglezen in het Werkprogramma 2017 zitten ook de andere werkplaatsen niet stil. Er gebeurt dus heel wat binnen onze regio. 

Werkprogramma 2017 vastgesteld

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 februari het Werkprogramma 2017 vastgesteld. Na ruim twee jaar samenwerking binnen de werkplaatsen zijn de opdrachten opnieuw tegen het licht gehouden en een stap verder gebracht. De veranderende wereld vraagt om andere oplossingen. En daarom moeten we pionieren, steeds zoeken naar de beste gezamenlijke aanpak.

Start evaluatie bestuurlijke samenwerking met groepsgesprekken raadsleden en colleges

In februari start de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Doel van deze evaluatie is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunt van de evaluatie is het verbeteren en versterken van de samenwerking, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.

Klimaatstresstest voor de regio

We willen dat onze regio een veilige, aantrekkelijke, gezonde en gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving kent. Deze ambitie wordt uitgewerkt in de Strategie Ruimte voor de Metropoolregio. In dat kader doen we een Klimaatstresstest waarin we in beeld brengen waar we in de regio last hebben of krijgen van de situaties waarin het te nat, te heet of te droog is. We brengen ook in beeld waar klimaatverandering kansen biedt!

In de regio gratis naar klimaatfilm ‘Before the flood’

In verschillende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven wordt de komende tijd de klimaatfilm ‘Before the Flood’ vertoond. De spraakmakende documentaire, waarin acteur Leonardo DiCaprio wordt gevolgd in zijn rol als ‘vredesambassadeur’ van de Verenigde Naties, is gratis toegankelijk.

Extra inspanning voor werk 50-plussers: Maak een punt met je leeftijd!

De gemeenten Eindhoven en Helmond gaan zich extra inspannen om een bijdrage te leveren aan vermindering van de werkloosheid onder 50-plussers. Hoewel beide gemeenten in 2016 al behoorlijke prestaties leverden, moet een kleine verhoging er toch inzitten. Dat bleek vorige week tijdens een goed bezochte bijeenkomst van de Werkplaats Arbeidsmarkt van Metropoolregio Eindhoven.

Wegens succes geprolongeerd: nieuwe tender Stimuleringsfonds nu open!

Met onmiddellijke ingang is er een nieuwe tender Stimuleringsfonds geopend. Deze tender zal sluiten op 1 april 2017.

Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development 2017-2020 ondertekend

Op 16 januari heeft het Dagelijks Bestuur de Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development 2017-2020 ondertekend. Deze overeenkomst verstrekt de opdracht aan Brainport Development voor de uitvoering van de jaarplannen 2017 -2020.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn