Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

Metropoolconferentie 9 oktober: Economie

Centraal in de werksessie Economie stonden een toelichting op het werkprogramma door Stijn Steenbakkers en Daan de Kort en een presentatie van Egbert-Jan Sol (directeur TNO Industrie / programmadirecteur Smart Industry) met zijn blik op verleden, heden en toekomst van het economische succes van onze regio.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant gaan samen regionale afspraken maken over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkingsinstallaties.

Goedkeuring plannen Vitaal Platteland

In het afgelopen voorjaar zijn gebiedsplannen aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze plannen zijn aangeboden in het kader van het landelijke Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP-VP), waaronder het gebiedsplan IBP-VP voor de Zuidoostelijke zandgronden.

Verslag informatieavond RES voor raadsleden 8 mei 2019

Op 8 mei organiseerden we een informatieavond over de Regionale Energiestrategie (RES) en de Startnotitie voor raadsleden. Directe aanleiding is dat de Startnotitie de komende weken door de 21 gemeenteraden besproken wordt. Het programma bestond uit twee delen. Lees hier het verslag van de avond.

Masterclass ‘Wind’ van Coöperatie Zuidenwind

Als regio moeten wij onze bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie. De Regionale Energie Strategie onderzoekt hoe groot die bijdrage kan zijn. Daarbij hoort dat we kijken naar de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken met wind.

Nieuw Zonnepark op Welschap

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser opende op 27 maart 2019  Zonnepark Welschap. Op de voormalige zweefstrip nabij Meerhoven staan nu 11.040 zonnepanelen, die samen jaarlijks 2,7 miljoen kilowattuur energie leveren.

21 gemeenten samen met volle kracht vooruit!

Op woensdag 27 maart heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 samen met het Werkprogramma 2019 vastgesteld.

2018 Het jaar van de Update

Na de evaluatie in 2017 stond het jaar 2018 in het teken van de Update. Een verbetering van de samenwerking, met meer vertrouwen, met eigenaarschap bij de gemeenten en met slagkracht.

Werkprogramma 2019

Het Werkprogramma 2019 gaat over het eerste jaar van het Samenwerkingsakkoord. Wat gaan we doen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord te bereiken?

Brainport Eindhoven krijgt een boost door regiodeal

Na de start van de eerste 13 projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven in 2018, zijn nu financiële bijdragen toegekend voor 5 nieuwe projecten ter versterking van de economische kracht van de regio.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn