Viaduct handen header

We hebben vacatures!

Het Samenwerkingsakkoord In Goede Banen 2023-2026 is in maart 2023 vastgesteld. Een ambitieus akkoord van 21 gemeenten om samen te werken aan het versterken van de mainportstatus en het organiseren van de vereiste randvoorwaarden. Dit akkoord vraagt iets anders van de MRE: een beweging van procesregie naar programmasturing, meer inhoudelijke regie en een flinke toename in omvang. Daarom zoeken wij nieuwe collega’s, op dit moment hebben we meerdere vacatures.

Senior Procesmanager voor het deelprogramma Wonen

Senior Procesmanager ben je een sleutelfiguur in het realiseren van opgaven en projecten binnen programma's. Met een tactische focus, veelal op middellange termijn en soms strategische componenten, ben je verantwoordelijk voor het behalen van bestuurlijke regionale doelen en ambities. Je ondersteunt en faciliteert de bestuurlijke samenwerking door de vraag binnen een programma te identificeren en articuleren, de collectieve visie te borgen en uit te dragen, en het proces te sturen.

Als Senior Procesmanager fungeer je als gids, proceseigenaar en lobbyist, waarbij je initieert, motiveert, adviseert en enthousiasmeert in het netwerk. Je hebt een centrale rol in het definiëren van de procesgang voor te realiseren doelen en ambities, en je draagt zorg voor de noodzakelijke allianties en randvoorwaarden. Het uitdragen van de visie naar betrokken partijen en het creëren van een breed draagvlak behoren tot je kernverantwoordelijkheden.

Je coördineert samenwerkingsverbanden en allianties, bewaakt de voortgang en het resultaat, en rapporteert dit naar de Programmaregisseur. Meer informatie en solliciteren: https://www.latentis.nl/senior...

Procesmanagers voor de deelprogramma’s Mobiliteit en Energietransitie

Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van opgaven en projecten binnen een programma, met een focus op tactisch/operationeel niveau. Je gebruikt inhoud en procesmanagement om bestuurlijke regionale doelen te verwezenlijken. Je ondersteunt en faciliteert bestuurlijke samenwerking door het identificeren en articuleren van de vraag binnen een programma, waarbij je trends signaleert en de collectieve visie vertaalt naar concrete opgaven. Als procesmanager borg en draag je de visie uit, creëer je allianties, stimuleer je het denk- en bewustwordingsproces, en zorg je voor de noodzakelijke randvoorwaarden en netwerken. Je fungeert als gids, procesmanager en -eigenaar, initieert, motiveert, adviseert en enthousiasmeert het netwerk en fungeert als lobbyist op diverse schaalniveaus. Je draagt zorg voor de uitvoering en besluitvorming, organiseert en coördineert samenwerkingsverbanden/allianties en monitort voortgang en resultaat, waarbij je verantwoording aflegt aan de Programmaregisseur. Als verantwoordelijke voor een deel van het programma, ben je voor dat deel het centrale punt voor in- en uitgaande informatie en fungeer je als aanspreekpunt voor betrokkenen.

Meer informatie en solliciteren: https://www.latentis.nl/proces...