Actueel

21 gemeenten samen met volle kracht vooruit!

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 vastgesteld

Op woensdag 27 maart heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 samen met het Werkprogramma 2019 vastgesteld. De 21 gemeenten gaan samen werken aan het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio. Zo stimuleren we het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven.

De gemeenten werken daarom samen aan het bevorderen van kennis en innovatie, het verbinden van economische agenda’s, de regionale, nationale en internationale bereikbaarheid, duurzame beschikbaarheid van energie en de noodzakelijke transitie van het landelijk gebied. Zo maken we samen een regio waar het goed ondernemen, werken en wonen is. John Jorritsma, voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven: “Ik ben trots dat we met 21 gemeenten samen een Samenwerkingsakkoord hebben opgesteld. Nu is het belangrijk om samen door te pakken en resultaten te laten zien. Volle kracht vooruit om de regionale ambitie waar te maken.

Foto AB

Algemeen Bestuur op 27 maart

De regio heeft met hard werken een uniek economisch profiel opgebouwd; Brainport is niet voor niets mainport in Nederland en op een aantal deelterreinen zelfs absolute wereldtop. De sleutel tot dit succes van Brainport: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wisten elkaar te vinden - en te versterken. Binnen de Brainport Triple Helix is een overheidsrol weggelegd voor de Metropoolregio Eindhoven.

Het Samenwerkingsakkoord sluit direct aan op de Brainportagenda. Dat doen we omdat we alleen zo de huidige economische ontwikkeling van de regio op een duurzame wijze kunnen consolideren en uitbouwen.
Alleen in onderlinge samenhang kunnen we als regio de grote uitdagingen van deze tijd aanpakken. Het is niet de stad of het landelijk gebied, er is een gezamenlijk eigenaarschap over zowel de problemen als de successen van elk van de 21. Stad en landelijk gebied versterken elkaar en functioneren als een geheel.

Het samenwerkingsakkoord en het werkprogramma

Het Samenwerkingsakkoord is de agenda voor de samenwerking voor de komende vier jaar. Hierin staan de gezamenlijke ambitie en de opgaven voor de 21 gemeenten. De gemeenten werken samen aan de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. In het Werkprogramma 2019 staat wat de gemeenten concreet het komend jaar oppakken.

Terugblik

Na de evaluatie van de samenwerking in 2017, is in 2018 hard gewerkt aan een vernieuwing van de samenwerking, de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Het Samenwerkingsakkoord is het resultaat van ruim anderhalf jaar zorgvuldig en slagvaardig bouwen. John Jorritsma, over het proces: “Gedurende 2018 hebben de gemeenten laten zien dat de samenwerking en het gevoel van gezamenlijkheid via verbondenheid, draagvlak en eigenaarschap vorm en inhoud kunnen krijgen. Nu komt het aan op de uitvoering. Het proces was intensief. Het heeft ons niet alleen dichter bij elkaar gebracht, maar ook nog meer overtuigd van de kracht die we gezamenlijk hebben. Stad en land, groot en klein: als één ding duidelijk is geworden, is het dat onze samenwerking de multiplier is voor onze individuele kracht.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van Gerwen, telefoon 040 259 45 21, email: l.vangerwen@metropoolregioeindhoven.nl.