Regionaal Platform 12 april 2017: Nationale Actieagenda Brainport

Op 6 april werd de Nationale Actieagenda Brainport aangeboden in de Den Haag. Regio, provincie en rijk zijn samen opgetrokken in de totstandkoming van agenda. Tijd om in het Regionaal Platform terug en voorruit te blikken.

 

Opening door Elly BlanksmaOpening door Elly BlanksmaElly Blanksma geeft een korte aftrap door met trots te stellen dat er door de regio een forse prestatie is geleverd. Met tevredenheid kijkt zij dan ook naar betrokkenheid en partnership van de provincie en geeft hiermee het podium aan Bert Pauli, Gedeputeerde Economische Zaken, om zijn visie te geven op het belang van de Nationale Actieagenda Brainport

 

Bert Pauli start zijn inleiding door aan te geven dat hij met  trots en fierheid achter het resultaat van de agenda staat. Zijn boodschap aan de nieuwe regering is dan ook om de Nationale Actieagenda als een integrale opgave te Bert PauliBert Pauli over de Nationale Actieagenda Brainportformuleren voor alle ministers en ministeries. Hij vervolgt dan door te stellen dat het goed gaat met de Brainport. Er is sprake van een forse groei. De toegevoegde waarde van activiteiten is hoog. Dit kan nog verder versterkt worden door o.a. te investeren in meer bèta studenten, maar ook internationaal sterker samen te werken. Immers Europa vergrijst, groei zit in de rest van de wereld. We moeten onze unieke krachten in de Brainport blijven versterken, dus slimme producten, ingebed in goed design en met kwaliteiten om maatschappelijke opgaven op te lossen. Maar de kracht van Brainport is ook van belang voor Brabant, toepassen in andere ontwikkeltrajecten zoals rondom Moerdijk of ons Maintenance cluster is cruciaal. Hij sluit zijn inleiding dan ook af door te stellen dat hij zich wil inzetten om de voorliggende agenda en ‘onze dromen’ hierin met inzet van Rijk en Europa waar te maken!

 

Na deze inleiding volgt een vraaggesprek geleid door Jannet Wiggers met Staf Depla en Imke Carsouw, opdrachtnemers van de Actieagenda’s. Beiden gaan in IMG_2990Vraaggesprek Staf Depla en Imke Carsouwhet gesprek in op de verdere inhoud en het vervolgtraject. Staf Depla geeft als belangrijke hoofdlijn in de agenda aan dat kennis onze brandstof voor de toekomst is. We moeten de talenten in onze regio koesteren op alle niveaus. Stimuleren dat jongeren kiezen voor techniek, een numerus fixus moet hierbij geen belemmerende factor zijn. Ook moeten we het vestigingsklimaat naar een hoger niveau tillen, hoogwaardige voorzieningen en infrastructuur passen hierbij. Lange tijd, zo stelt Imke Carsouw, was de industrie niet echt van belang op de politieke agenda, met deze agenda laten we zien dat het nationaal belang groot is en dat bedrijven in onze regio met hun ketens hier een cruciale rol in spelen.

 

Hoe nu verder? Imke Carsouw geeft aan dat de overhandigde agenda een aanbod voor Den Haag is. Volgende stap is om binnen een half jaar een actieagenda voor ons zelf te maken en laten zien dat we onze ambities waar maken door aan te geven waar investeringen rondom o.a. bereikbaarheid, voorzieningen, kennisinfra kunnen landen.  Staf Depla sluit af door te stellen dat we als gemeenten ook nadrukkelijk een rol kunnen nemen, kijk naar de agenda en ga samen met je netwerk aan de slag, is zijn boodschap.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn