Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

Integrale Strategie Ruimte: benutten van de verschillende kwaliteiten

Onder leiding van werkplaatstrekker Carola Meuwissen werkt een groot aantal partijen aan de Integrale Strategie Ruimte voor onze regio. Op 6 april werden de raadsleden uit de regio bijgepraat over het proces om te komen tot onze regionale strategie. Ook was er een workshop waarbij ze de subregionale proposities bespraken en zo direct input konden geven op de Integrale Strategie Ruimte.

Statenleden bezoeken Metropoolregio Eindhoven

Op vrijdag 1 april bezochten 15 Statenleden de Metropoolregio Eindhoven. Bestuurders en leden van de Raadstafel21 ontvingen de Statenleden op de Automotive Campus in Helmond. Het programma stond in het teken van kansen voor de regio en voorbereiden op de toekomst. Bereikbaarheid was het thema van het bezoek. De gasten werden geïnspireerd door presentaties over Smart Mobility, ‘Het Zuidelijk Perspectief, de regio als innovatiemotor van Nederland en Brainport City. Ook werd een bezoek gebracht aan De Innovatiecentrale.

Regionaal Platform: Logistiek in de Metropoolregio

Robert Visser, bestuurlijk trekker van de Werkplaats bedrijventerreinen en detailhandel, introduceert tijdens het Regionaal Platform het onderwerp Logistiek. Hij schetste de trends en ontwikkelingen in de logistiek en het belang van de logistieke sector voor onze regio.

Pitches van de Werkplaats Strategie Ruimte

Het afgelopen jaar heeft de werkplaats Strategie Ruimte de energie gestoken in het benoemen en verkennen van de onderwerpen die in de Strategie Ruimte een plek moeten krijgen en het voorbereiden van de uitwerking.

Werkprogramma 2016

De bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen van de Metropoolregio Eindhoven hebben voor 2016 een Werkprogramma opgesteld. Er is hierin een verdiepingsslag gemaakt van de resultaten en opgaven in de werkplaatsen. Hiermee geeft het Werkprogramma een totaalprogramma voor de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven voor 2016.

Huurdersorganisaties denken mee over advies Werkplaats Wonen

Op 14 oktober 2015 heeft de Werkplaats Wonen haar advies “Breken met grenzen: wonen in een complete regio” gepresenteerd. De Werkplaats nodigt iedereen uit mee te denken over het advies. Op uitnodiging van de Woonbond regio Zuid waren in dat kader op dinsdag 19 januari jl. verschillende huurdersorganisaties bij elkaar om te praten over het advies.

Door Stimuleringsfonds mede gefinancierde plasma-projecten TU/e in media

In het Eindhovens Dagblad van 14 januari jl. werd uitgebreid aandacht besteed aan de toepassingen van koude plasma-technologie die door de TU/e ontwikkeld worden.

Nieuwe tender Stimuleringsfonds opengesteld

Tijdens het overleg van 18 januari heeft het Dagelijks Bestuur besloten met onmiddellijke ingang een nieuwe tender voor het Stimuleringsfonds open te stellen.

Brainport Regio Eindhoven klaar voor snel internet

Brainport Regio Eindhoven feliciteert Mabib met de prestigieuze opdracht om de buitengebieden van Brabant te voorzien van snel internet. Met dit nieuwe netwerk komt breedband internet beschikbaar voor alle inwoners en bedrijven van Oost-Brabant.

Brainport Regio Eindhoven klaar voor snel internet

Brainport Regio Eindhoven feliciteert Mabib met de prestigieuze opdracht om de buitengebieden van Brabant te voorzien van snel internet. Met dit nieuwe netwerk komt breedband internet beschikbaar voor alle inwoners en bedrijven van Oost-Brabant.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn