Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2018, 2019 en 2020.
De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. 

Werkprogramma 2017 vastgesteld

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 februari het Werkprogramma 2017 vastgesteld. Na ruim twee jaar samenwerking binnen de werkplaatsen zijn de opdrachten opnieuw tegen het licht gehouden en een stap verder gebracht. De veranderende wereld vraagt om andere oplossingen. En daarom moeten we pionieren, steeds zoeken naar de beste gezamenlijke aanpak.

Start evaluatie bestuurlijke samenwerking met groepsgesprekken raadsleden en colleges

In februari start de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Doel van deze evaluatie is het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunt van de evaluatie is het verbeteren en versterken van de samenwerking, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.

In de regio gratis naar klimaatfilm ‘Before the flood’

In verschillende gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven wordt de komende tijd de klimaatfilm ‘Before the Flood’ vertoond. De spraakmakende documentaire, waarin acteur Leonardo DiCaprio wordt gevolgd in zijn rol als ‘vredesambassadeur’ van de Verenigde Naties, is gratis toegankelijk.

Wegens succes geprolongeerd: nieuwe tender Stimuleringsfonds nu open!

Met onmiddellijke ingang is er een nieuwe tender Stimuleringsfonds geopend. Deze tender zal sluiten op 1 april 2017.

Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development 2017-2020 ondertekend

Op 16 januari heeft het Dagelijks Bestuur de Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development 2017-2020 ondertekend. Deze overeenkomst verstrekt de opdracht aan Brainport Development voor de uitvoering van de jaarplannen 2017 -2020.

Maak een punt met je leeftijd!

Bijeenkomst Werkplaats Arbeidsmarkt 18 januari 2017.

Algemeen Bestuur stelt onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie vast

Op 14 december heeft ons Algemeen Bestuur ingestemd met de definitieve onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven. Doel van deze evaluatie is het verbeteren en versterken van de samenwerking, om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren.

Regionaal platform 14 december: Brainport als Mainport

Ruim 70 bestuurders waren aanwezig tijdens het Regionaal Platform op 14 december. Op de agenda stonden 'Brainport als Mainport' en 'Living Labs in de regio'. Na de pauze werd in deelsessies verder gepraat over de onderwerpen: arbeidsmarkt 2.0, dynamiek op de woningmarkt en ruimte voor energie.

Regionaal Platform: Living labs in de regio

Leo Dubbeldam, directeur van Brabant Advies en secretaris van SER Brabant, ging tijdens het Regionaal Platform in op het Visiedocument ‘Nxt Stps’, dat is geschreven als input voor het nieuwe innovatiebeleid van de provincie. Daarnaast vertelde Cees Jan Pen, lector bij Fontys Hogescholen en tevens lid van de Werkplaatsen Strategie Ruimte en Bedrijventerreinen & Detailhandel, over het initiatief dat in de regio is gestart om living labs meer zichtbaar te maken

Regionaal Platform: Samen werken aan meer vaart in de woningbouw

In deze deelsessie van het Regionaal Platform zijn we met bestuurders in onze regio in debat gegaan over de vraag “wat is nodig om meer vaart te krijgen in de woningbouw in de regio?” Dezelfde discussie is twee weken geleden gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende woningmarktpartijen in de regio.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn