Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

22 mei: logistiek spektakel en start logistiek platform

Een proefrit maken met een vrachtwagen, zelf een heftruck besturen, de werking van een magazijn bekijken of een brandblus-oefening meemaken. Het kan allemaal tijdens de Dag van de Logistiek in Eindhoven, zondag 22 mei van 11.00 tot 16.00 uur. En er zijn nog veel meer demonstraties en doe-activiteiten. Ook is er een banenmarkt met tal van vacatures in de sector Transport & Logistiek. Bezoekers krijgen tevens informatie over de opleidingsmogelijkheden van o.a. het Summa College.

Jaarlijkse TCI conferentie in Eindhoven

Van 8 tot 10 november 2016 komt het wereldwijde TCI Network, bestaande uit zo´n 500 clusterprofessionals bijeen in Eindhoven om over (regionaal) economische ontwikkeling te spreken. De conferentie “Global Changes – Challenges for innovation clusters” stelt de kansen voor innovatieve clusters centraal binnen de thema’s steden en competitiviteit, modern clusterbeleid en lerende netwerken. De Metropoolregio Eindhoven draagt vanuit het Stimuleringsfonds bij aan dit project.

Mini-conferentie op Dag van de Logistiek

Op het terrein van Van Rooijen Logistiek in Eindhoven vindt zondag 22 mei de Dag van de Logistiek plaats van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze dag wordt van 13.00 tot 14.00 uur een mini-conferentie gehouden over het thema ‘Dynamiek in Logistiek’, een gezamenlijk initiatief van Metropoolregio Eindhoven, onderwijs (Summa College), logistieke bedrijven en werkgeversorganisaties.

Regionaal Platform: verslagen en presentaties

Op 20 april 2016 is een bijeenkomst van het Regionaal Platform gehouden. Burgemeesters, wethouders, ambtenaren en andere geïnteresseerden zijn met elkaar het gesprek aangegaan over een aantal grote thema’s. Allereerst werd gesproken over het regionaal en nationaal belang om in te zetten op strategische agenda’s rondom Metropoolvorming. Een van deze agenda’s is de ‘Regionale Economische Ontwikkel Strategie’ (REOS). Harry van Huut (Ministerie I&M) is dieper op het REOS ingegaan.

Witboek Raadstafel21 gepresenteerd tijdens Raadsledenbijeenkomst

Meer dan 100 raadsleden en andere geïnteresseerden waren aanwezig tijdens de Raadsledenbijeenkomst van 6 april jl. Namens het Dagelijks Bestuur heette Anton van Aert hen welkom en Ton Dijkmans presenteerde de Raadstafel21: wat is die raadstafel nu eigenlijk en -zeker ook- wat is het niet?

De Bereikbaarheidsagenda: ‘er moet benzine op het vuur’

Positieve energie, dat bespeurt Roël Hoppezak van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie bij de raadsledenbijeenkomst in een goed gevulde zaal in het Evoluon op woensdagavond 6 april. De Ruit ligt achter ons en nu moet er benzine op het vuur. We moeten als regio laten zien dat het ons lukt om in korte tijd een Bereikbaarheidsagenda te ontwikkelen die past bij de ambities van Metropoolregio Eindhoven: co-modaal en met slimme oplossingen.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn