Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2018, 2019 en 2020.
De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. 

Brainport Eindhoven ijvert voor samenwerking met nieuw kabinet

Het einde van het zomerreces is een goed moment voor een update over de Brainport Nationale Actieagenda! Op 5 april heeft Brainport Eindhoven onder die noemer haar aanbod (en de bijbehorende vraag) overhandigd aan toenmalig informateur Schippers, demissionair minister Kamp én leden van verschillende fracties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Dit met als doel het belang van Brainport Eindhoven voor Nederland voldoende te laten landen in een nieuw regeerakkoord. Zodra de spreekwoordelijke witte rook uit het torentje komt, kunnen we daar weer gezamenlijk verder op inzetten

Shotgun promotieteam op introductieweek Eindhoven

Het project Shotgun is gericht op jongeren en afleiding in het verkeer. Het promotieteam van Shotgun bezoekt evenementen in Brabant om jongeren duidelijk te maken hoe belangrijk de rol van de bijrijder is om de veiligheid tijdens het autorijden te verbeteren.

Gemeenteraden aan zet: Integrale Strategie Ruimte voorgelegd aan 21 gemeenteraden

De gezamenlijke ambitie van de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is het (mee)ontwikkelen van de regio tot een technologische topregio met internationale allure en regionale eigenheid. En hoe de ruimte in de regio is ingericht, kan daar direct aan bijdragen. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk een Integrale Strategie Ruimte opgesteld.

100% Bob, 0% op : Promotieteam BOB op Foodstock Festival Eindhoven

Vrijdag 14 juli gaat het BOB-promotieteam van Veilig Verkeer Nederland naar het Foodstock Festival in Eindhoven.

Woord van de voorzitter van de Raadstafel21: Waar te beginnen met de renovatie

Inmiddels zijn de bevindingen van onderzoeksbureau Berenschot over de eerste twee jaar van ons samenwerkingsverband bekend. De conclusies zijn niet mals: "los zand" was een van de bevindingen.

Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

Op de tot nu heetste dag van het jaar kwam afgelopen 22 juni een grote groep stakeholders op het gebied van wonen bij elkaar in het kantoor van Woonbedijf voor de Inspiratiesessie ‘Toekomstscenario’s voor wonen in de Metropoolregio Eindhoven.’

Metropoolregio Eindhoven zet in op meer resultaat

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat gerichter samenwerken om de ambities van de regio te realiseren. De focus ligt op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Andere partners, zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, worden daarbij nog meer dan voorheen betrokken. Daarnaast wordt de manier waarop de gemeenten nu samenwerken - in een wirwar aan overleggen - aangepast. Dit adviseert het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven naar aanleiding van een kritisch evaluatierapport van adviesbureau Berenschot waar de Metropoolregio zelf opdracht toe heeft gegeven.

E-Trucks Europe ontwikkelt met subsidie van het Stimuleringsfonds eerste vuilniswagen op waterstof

Met subsidie van het Stimuleringsfonds en de provincie Noord-Brabant ontwikkelde E-Trucks Europe uit Westerhoven haar prototype waterstof-elektrische vuilniswagen door.

Regionale Ontwikkeldagen in Zuidoost-Brabant

In juni 2017 vindt er in elke Brabantse regio een integrale bestuurlijke bijeenkomst plaats voor de portefeuillehouders van Ruimtelijke Ontwikkeling en van Mobiliteit van alle gemeenten en de provincie

Delen

FacebookTwitterLinkedIn