Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2018, 2019 en 2020.
De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. 

Verslag Raadsledenbijeenkomst 4 oktober

Op 4 oktober zijn 80 raadsleden in gesprek gegaan over het vervolg op de evaluatie en de energietransitie in de regio.

Regionaal Platform: Metropoolregio Eindhoven Verbonden

Tijdens het Regionaal Platform werd het initiatief Metropoolregio Eindhoven Verbonden gepresenteerd. In de regio heeft in de afgelopen jaren een sterk verglazing van breedbandige netwerken plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleidt tot een sterke uitgangspositie. Ook voor de toekomst blijft het van belang om deze cruciale infrastructuur verder te versterken.

Stand van zaken werkplaatsen

Bent u benieuwd naar wat er in de diverse werkplaatsen gebeurt? Lees dan het document ‘Stand van zaken werkplaatsen september 2017’. Hierin is per werkplaats de stand van zaken beschreven.

Regionaal Platform: Jacques Wallage over de toekomst van gemeentelijke samenwerking

Jacques Wallage neemt ons mee in een enthousiast betoog over de toekomst van de gemeentelijke samenwerking. Hij spreekt vanuit zijn eigen ervaringen als voormalig burgemeester van Groningen en voormalig voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Regionaal Platform: Ontwikkeldagen besproken

Namens de kerngroepleden geeft Wilbert Seuren een terugkoppeling van de ontwikkeldagen. De aanleiding om er met elkaar over te spreken is dat er op 13 december een volgende ontwikkeldag is. De voorbereiding daarvoor is in volle gang. Wilbert wil graag de collega’s bestuurders de gelegenheid bieden om suggesties mee te nemen.

Regionaal woonwensenonderzoek van start

Op maandag 18 september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om de woonbehoeften en –wensen van de inwoners in Zuidoost-Brabant zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden. De laatste keer was in 2014.

Stimuleringsfonds steeds beter gevonden.

Het aantal aanvragen bij het Stimuleringsfonds vertoont al enige tijd een stijgende lijn. In de afgelopen tender werden maar liefst 52 aanvragen ingediend, waarvan in totaal 35 aanvragen zijn gehonoreerd

Actie-agenda voor robotisering/digitalisering

Er moet op korte termijn een actie-agenda voor de Metropoolregio Eindhoven komen rond het thema robotisering/digitalisering en de gevolgen hiervan voor arbeidsmarkt en onderwijs in de regio. Die conclusie trok wethouder Jos van Bree, bestuurlijk trekker van de werkplaats Arbeidsmarkt, aan het slot van een bijeenkomst van de werkplaats op donderdag 7 september jl

Mobiliteit op de boot

Het overleg van de wethouders verkeer en vervoer van de regio Zuidoost-Brabant was op maandag 11 september 2017 eens niet aan land, maar op de boot.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn