Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

Gemeenten stemmen in met nieuwe Meerjarenplan en financiering Brainport

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni hebben de 21 gemeentes ingestemd met het nieuwe meerjarenplan Brainport 2017-2020. Dit betekent dat de overheidsaandeelhouders (gemeente Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best en de Metropoolregio Eindhoven) nu gezamenlijk hun besluitvorming hebben doorlopen.

Samen werken aan een complete woonregio

Het Regionaal Platform van 29 juni jl. heeft het procesvoorstel voor het vervolg van de Werkplaats Wonen vastgesteld. Het platform heeft daarbij enkele kanttekeningen geplaatst.

Integrale Strategie Ruimte: ruimte voor energie en discussie

De Integrale Ruimtelijke Strategie voor de regio begint vorm te krijgen. Tijdens het Regionaal Platform is de stand van zaken toegelicht en hebben de sub-regio’s hierover verder gepraat. Specifieke aandacht was er voor het onderdeel ‘energie en ruimte’. Uiteindelijk willen we uitkomen op een goed onderbouwde energie-kansenkaart als onderdeel van de Integrale Ruimtelijke Strategie.

People Agenda Brainport: De mensenkant van de economie

De beschikbaarheid van hoogwaardig talent in onze regio wordt een steeds belangrijkere vestigingsfactor voor aanwezige en nieuwe bedrijven. Staf Depla, bestuurlijk trekker Werkplaats Economische Strategie, geeft daarmee het belang aan van onze regionale People Agenda. In deze werksessie tijdens het Regionaal Platform is vanuit een drietal blokken met levendige gesprekken hierop ingegaan.

Evaluatie bestuurlijke samenwerking

Volgend jaar wordt de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven geëvalueerd, zoals afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling.

Bereikbaarheidsagenda Brainport duurzaam slim verbonden gepresenteerd

‘Een mooi akkoord en een mooie agenda’ noemt gedeputeerde Christophe van der Maat de door hem ontvangen Bereikbaarheidsagenda ‘Brainport duurzaam slim verbonden’. ‘De regio heeft veel meer gedaan dan we een half jaar geleden hebben afgesproken en dat zegt veel over de passie’, vervolgt hij.

Regionale overeenstemming over de Bereikbaarheidsagenda 2016 – 2030: mobiel door slimme keuzes!

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Dit is de Bereikbaarheidsagenda “Brainport Duurzaam Slim Verbonden”, een strategie met een breed pakket maatregelen en plannen van én voor de hele regio tot 2030.

Strategie mobiliteit tot 2030 van én voor de regio.... benieuwd?

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar en bereikbaar houden. Nu en in de toekomst. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

Raadsleden en integrale ruimtelijke strategie

Met de Raadstafel21 is gesproken over het opstellen van de integrale ruimtelijke strategie. De Raadstafel21 heeft aandacht gevraagd voor het betrekken van raadsleden. Daarom worden in juli vier bijeenkomsten voor raadsleden in sub regionaal verband georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de raadsleden informatie over de huidige stand van zaken, en kunnen ze een eerste reactie geven op de kaartlagen.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn