Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

Regionaal Platform op 19 oktober 2016

Op 19 oktober vindt het volgende Regionaal Platform plaats. Wat weet u over de nieuwe omgevingswet? En wat weet u over Big Data of Open Data? Begint het u te duizelen? Laat u dan inspireren tijdens het Regionaal Platform op 19 oktober. U krijgt antwoord op vragen als ‘Hoe kunnen gemeenten nu al in de geest van de nieuwe omgevingswet aan de slag?’ En ‘Hoe ziet het Big Data landschap eruit en wat kan een gemeente er echt mee?’

Programma TCI 2016 krijgt vorm!

Het driedaags programma van de TCI conferentie 2016 begint steeds meer vorm te krijgen. De Cluster Tours zijn rond en de sprekers op de Summit- en Working Day zijn nu bekend.  Op de tweede dag (Summit Day) krijgen wereldwijde topsprekers het podium en op de 3e dag (Working Day), gaan deelnemers  zelf met concrete vraagstukken aan de slag.

Samen optrekken in proces Omgevingswet

Op 5 juli jl. vond er een bijeenkomst plaats voor gemeentelijke projectleiders Omgevingswet.  Tijdens de bijeenkomst zijn kennis en ervaring op het gebied van de Omgevingswet uitgewisseld, en is gesproken over de behoefte om in dit traject samen op te trekken. De projectleiders hebben aangegeven meerwaarde te zien in een vorm van overleg waarbij de frequentie 2 à 3 maal per jaar in deze fase als nuttig wordt gezien.

Minister Blok stelt woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven vast

Afgelopen mei hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant in overleg met de 13 woningcorporaties de minister voorgesteld om de Metropoolregio Eindhoven aan te wijzen als één woningmarktregio. Dit in het kader van de Woningwet 2015. De Metropoolregio Eindhoven was de eerste regio in Nederland die zo’n aanvraag heeft ingediend. Op 30 augustus jl. heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst deze aanvraag goedgekeurd.

Shotgun: belangrijke rol voor bijrijder in het verkeer

Op donderdag 25 augustus staat het Shotgun-promotieteam van Veilig Verkeer Nederland op Purple Festival in Eindhoven. Het project Shotgun is gericht op jongeren en afleiding in het verkeer. Het promotieteam van Shotgun bezoekt evenementen in Brabant om jongeren duidelijk te maken hoe belangrijk de rol van de bijrijder is om de veiligheid tijdens het autorijden te verbeteren.

Grotere toename banen in regio dan landelijk gemiddelde

Onlangs zijn de cijfers over de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant gepubliceerd in het tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015.

Logistiek Platform door naar fase twee

Eind 2015 is afgesproken dat Jos van Bree namens de Metropoolregio Eindhoven het voortouw neemt tot er overeenstemming met de sector en het onderwijs is over een bestuurlijke alliantie (het Logistiek Platform) en de onderdelen van de Human Capital Agenda Logistiek. Dat is nu afgerond. Daarom was op 14 juli het natuurlijke moment om de overdacht te doen aan Henry van Rooijen, voorzitter van het Logistiek Platform.

Het verleden, heden en toekomst van de Bereikbaarheidsagenda

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Dit is de Bereikbaarheidsagenda 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden', een strategie met een breed pakket maatregelen en plannen van én voor de hele regio tot 2030. Roël Hoppezak kijkt in zijn presentatie naar het verleden, heden en de toekomst van deze agenda.

Positief financieel resultaat Metropoolregio Eindhoven

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur is gesproken over de jaarrekening van de Metropoolregio Eindhoven. Over het jaar 2015 is een positief resultaat behaald van ruim € 2,9 miljoen.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn