Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

Wat kan Big Data betekenen voor gemeenten?

Eric van Tol, directeur van het Fontys Expertisecentrum Big Data, heeft een inspirerende presentatie gegeven over de mogelijkheden van big data. Gemeenten hebben heel veel data beschikbaar, maar je moet zoeken naar slimme combinaties. We moeten niet bang zijn om met big data aan de slag te gaan en moeten experimenteerruimte gaan creëren. Ook kleine gemeenten hebben al veel data beschikbaar; met name in het sociaal domein is veel te halen. Zoek hier ook de samenwerking op, met andere gemeenten of andere partijen, zoals het Expert Centre Big Data, een samenwerking tussen Fontys, TU/e en de TU/e.

Mathijs Kuijken nieuwe bestuurlijk trekker Werkplaats Strategie Ruimte

Tijdens het Regionaal Patform op 19 oktober jl. is Mathijs Kuijken benoemd tot nieuwe bestuurlijk trekker van de Werkplaats Ruimte. Mathijs Kuijken is wethouder in de gemeente Bergeijk.

Strategie Ruimte voor de Metropoolregio Eindhoven

We zijn bezig met het opstellen van een gezamenlijke ruimtelijke strategie  voor de Metropoolregio Eindhoven. Daar hebben we al veel gesprekken over gevoerd met partijen uit de Metropoolregio, zowel triple helix partners, raadsleden als wethouders We houden deze gesprekken om zo veel mogelijk input en draagvlak voor de gezamenlijke ruimtelijke strategie te krijgen. Op 12 oktober jl. was er een bijeenkomst, dit keer met vertegenwoordigers van ZLTO, Toeristisch Ondernemers Platform Brabant, ANWB en wethouders uit de Werkplaats Ruimte.

Mini-symposium EU-arbeidsmigranten – 12 oktober 2016

De laatste tijd is er - geheel terecht - veel aandacht geweest voor (de huisvesting van) vluchtelingen en statushouders. De aandacht voor de EU-arbeidsmigranten lijkt daardoor enigszins verslapt. Toch constateert de Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven dat er nog veel te verbeteren is in de omstandigheden waarin deze arbeidsmigranten in de regio Eindhoven werken, wonen en leven. Daarom organiseerde de Stuurgroep Arbeidsmigranten op 12 oktober jl. een mini-symposium over EU-arbeidsmigranten. Lees verder voor het verslag, de presentaties en de foto’s.

Rijk en provincies starten verkenning A67 voor betere bereikbaarheid Zuid-Nederland

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de gedeputeerden Van der Maat (Noord-Brabant) en Van der Broeck (Limburg) hebben het startsein gegeven voor de verkenning naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren.

Bloggen over de Metropoolregio Eindhoven

Vandaag zijn we begonnen met bloggen over de Metropoolregio Eindhoven. De eerste blog is geschreven door onze Marlies Geurts. 

Verslag Raadsledenbijeenkomst 5 oktober 2016

Op 5 oktober vond een Raadsledenbijeenkomst plaats met als thema Energie en Ruimte. Ongeveer 60 raadsleden uit de regiogemeenten kwamen bij elkaar bij DIFFER.

Werk aan de winkel in Werkplaats Arbeidsmarkt

Tijdens een geanimeerde – tweede – bijeenkomst van de Werkplaats Arbeidsmarkt gingen de aanwezigen dieper in op het thema ‘Werkzekerheid en een Leven Lang Leren’. Er is werk aan de winkel, want er liggen veel uitdagingen. De bijeenkomst vond 29 september plaats bij het Summa College.

50 nieuwe aanvragen voor het Stimuleringsfonds

Voor de nieuwe tender zijn 50 projectaanvragen ingediend. Veruit het grootste deel gaat om aanvragen voor studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots. Voor deze vroege fase financiering weten ondernemers het Stimuleringsfonds steeds beter te vinden.

Kennismaking met John Jorritsma tijdens de Raadsledenbijeenkomst op 5 oktober 2016

John Jorritsma de nieuwe voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven is tijdens de bijeenkomst aanwezig om kennis te maken met raadsleden uit de regio.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn