Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2018, 2019 en 2020.
De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. 

Informatiebijeenkomsten over ontwerp-Begrotingen 4 GR-en

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen hebben de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) samenwerking gezocht op het gebied van planning en control, zowel ten aanzien van de procedure als van de inhoud. In dit kader hebben de Verbonden Partijen begin april – evenals vorig jaar -  drie subregionale informatiebijeenkomsten voor gemeenteraadsleden georganiseerd over de ontwerp-begrotingen.

Metropoolregio feliciteert nieuwe raads- en collegeleden

Beste bestuurders, van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot lid van de gemeenteraad of lid van het college in uw gemeente

Resultaten Koopstromenonderzoek 2017

Er is voor de Metropoolregio Eindhoven een koopstromenonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in hoe de gemeenten in de regio zich tot elkaar verhouden en welke gebieden en sectoren krachtig of juist zwak zijn.

Rondetafelgesprek Provinciale Staten

De Metropoolregio Eindhoven mocht meedoen aan het rondetafelgesprek ‘Energietransitie’ van de Provinciale Staten in Den Bosch op 23 maart jl.

Informatie begrotingen vier Gemeenschappelijke Regelingen

Geachte raadsleden, Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwerp-Begrotingen 2019 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen): Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven.

Onderzoeksbureau Het PON: meer daadkracht nodig in vraagstuk Poolse arbeidsmigranten

Er is in de Metropoolregio Eindhoven nog veel te verbeteren in de relatie tussen Poolse arbeidsmigranten en hun omgeving. Om die verbeteringen op te pakken is het nodig dat gemeenten de regierol op zich nemen en samen met huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en inwoners aan de slag gaan.

Manifest 'Toekomstvast Wonen' gepresenteerd

De dertien woningcorporaties in de Metropoolregio Eindhoven (MRE), hebben samen de toekomst verkend en de belangrijkste thema’s voor het wonen in deze regio benoemd.

Lancering prijsvraag Brood en Spelen

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft in het Regionaal Platform de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen gelanceerd. Het College van Rijksadviseurs is op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland.

De vervolgplanning

Alle informatie uit de gesprekken op 24 en 31 januari, de interviews met externen, de literatuur en natuurlijk het evaluatierapport en de inspraakreacties erop, worden nu bij elkaar gebracht in het eerste concept van het ambitiedocument.

Nieuws over de Update

Op dit moment zijn we bezig met de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Een verbetering van de samenwerking. Het eindresultaat van de Update zijn nieuwe onderlinge afspraken over de thema’s en opgaven van de samenwerking en een nieuwe bestuursstructuur. Op dit moment zitten we in fase 1 van de Update, centraal hierbij staat de vraag waarop willen we samenwerken en op welke manier? Het resultaat van fase 1 is een gedragen ambitiedocument.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn