Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

Provincie Noord-Brabant en Metropoolregio Eindhoven maken afspraken over belangrijke thema’s

Op dinsdag 6 december vond in het Gemeentemuseum in Helmond in een goede sfeer een bestuurlijk gesprek plaats tussen het college van Gedeputeerde Staten en bestuurders van de Metropoolregio Eindhoven en de Stichting Brainport. De partijen hebben afspraken gemaakt over een aantal belangrijke thema’s. In de komende periode ligt de focus op deze onderwerpen.

Zuid-Denemarken en de Metropoolregio Eindhoven

Op woensdag 30 december bezocht een delegatie uit Zuid-Denemarken de Metropoolregio Eindhoven. Zuid Denemarken bestaat uit 22 gemeenten en telt in totaal 1,2 miljoen inwoners. De groep bestond uit City CEO’s een functie vergelijkbaar met die van gemeentesecretaris.

Unanieme instemming met Regionale UitvoeringsProgramma Mobiliteit 2017

Op 21 november jl. heeft het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie unaniem ingestemd met het Regionale UitvoeringsProgramma 2017 Zuidoost-Brabant (RUP). Alle portefeuillehouders uit de regio waren hierbij aanwezig. Het Regionale UitvoeringsProgramma is een voorstel voor de inzet van de door de provincie gereserveerde middelen voor mobiliteitsprojecten in onze regio. Dit zijn maatregelen gericht op infrastructuur en gedrag (zoals projecten voor verkeersveiligheid op scholen, fietsverlichting enzovoort).

Raadstafel21 maakt notitie ‘tips en uitgangspunten betrekken gemeenteraden'

De Raadstafel21 heeft tijdens het overleg in september uitgangspunten geformuleerd voor het betrekken van raadsleden bij de werkplaatsen. Die uitgangspunten zijn beschreven in een concept notitie ‘tips en uitgangspunten betrekken gemeenteraden’.

Expats and spouses how can we make the region more appealing?

In de ‘Battle for Talent’ is het belangrijk om zo veel mogelijk goede expats naar onze regio te trekken. We strijden om het schaarse talent met andere kennisregio’s. Het is daarom belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor expats. Er wordt veel óver deze groep gesproken, maar weinig mét deze groep. Daarom hebben we op 14 november jl de stoute schoenen aangetrokken en met een aantal expats en spouses gesproken over wat ze belangrijk of leuk vinden in de regio en over wat ze missen of wat verbeterd moet worden.

Aanpalende regio's: “We hebben veel gemeen"

De Metropoolregio Eindhoven is bezig met het maken van een Integrale Ruimtelijke Strategie. Daarom was er op 8 november jl. een bijeenkomst met collega’s uit de aanpalende regio’s: Keyport 2020 aan de zuidwestkant, Regio Venlo aan de oostkant, de Provincie Belgisch Limburg aan de nog-iets-verder-weg-zuidwest-kant, de Agrifood Capital uit het noordoosten en Midpoint, juist: uit Midden-Brabant.

Laatste vergadering van het jaar van Team Detailhandel

Afgelopen jaar is er hard gewerkt door alle subregio ’s om een regionale detailhandelsvisie vast te kunnen stellen.

Raadsinformatiebrief planning Integrale Strategie Ruimte

Op initiatief van de ambtelijke werkgroep Ruimte is begin november een raadsinformatiebrief opgesteld over de Integrale Strategie Ruimte en dan vooral de planning.

Regiobestuurders willen samen optrekken in Omgevingswet

De komst van de nieuwe Omgevingswet vormt voor gemeenten een grote operatie die vergelijkbaar is met de recente decentralisaties in het sociaal domein. Met deze vergelijking benadrukte spreker prof. Dr. Frans Tonnaer de impact die de nieuwe wet heeft op gemeenten waar het gaat om de totstandkoming van ruimtelijk beleid en planvorming.

Van Gogh National Park in de race voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’

 Van Gogh National Park is in de race voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Van 10 tot en met 31 oktober 2016 kan het publiek via de speciale verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl/vangoghnp  stemmen op Brabants grootste natuurpark.  SMS-kan ook: SMS natuur <spatie> 10 naar 1008. Met de verkiezing maakt Van Gogh National Park kans om als nationaal park van wereldklasse internationaal op de kaart gezet te worden.  

Delen

FacebookTwitterLinkedIn