Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2018, 2019 en 2020.
De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. 

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 naar 21 gemeenten voor zienswijzen: van praten naar doen

Op woensdag 12 december heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 samen met het Werkprogramma 2019 vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenteraden. Het Samenwerkingsakkoord is de agenda voor de samenwerking voor de komende vier jaar. Hierin staan de gezamenlijke ambitie en de opgaven voor de 21 gemeenten. De gemeenten werken samen aan de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. In het Werkprogramma 2019 staat wat de gemeenten het komend jaar oppakken.

Wat vindt u ervan?

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is op 12 december jl. door het Algemeen Bestuur (AB) formeel vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenten. De reacties van de gemeenten moeten op 1 maart 2019 binnen zijn. Daarop wordt het stuk mogelijk nog aangepast en op 27 maart wordt het in de AB-vergadering vastgesteld en ondertekend. Daarmee is het Samenwerkingsakkoord dan de agenda voor de komende vier jaar.

Volgende fase van de Update

Lees de aanbiedingsbrief, de notitie 'Bouwstenen voor een effectieve samenwerking' en de flyer met informatie over het vervolgproces die naar de 21 gemeenten is gestuurd.

Werkplaats Strategie Ruimte 2015-2018

In de Integrale Strategie Ruimte staat hoe de gemeenten gezamenlijk de economische kracht en de kwaliteit van het vestigingsklimaat van de Brainportregio ruimtelijk gaan ondersteunen.

Werkplaats Arbeidsmarkt 2015-2018

Van 2015 tot 2018 heeft de Werkplaats Arbeidsmarkt gewerkt aan de thema’s een leven lang leren, aanpak van de werkloosheid 50-plussers (Maak een punt met je leeftijd), logistiek en robotisering-digitalisering

Werkplaats Wonen 2014-2018

Voor de economische groei van onze regio is een goed vestigingsklimaat essentieel. Een gevarieerd  woningaanbod en aantrekkelijke woonmilieus zijn belangrijke factoren van het vestigingsklimaat.

Geslaagde werksessie in het kader van samenwerken in de Omgevingswet

Op dinsdagochtend 19 juni 2018 zijn ambtenaren van divers pluimage bijeengeweest om samen aan de slag te gaan met de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant. De Metropoolregio Eindhoven had samen met de ODZOB, de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, en met de gemeenten Cranendonck, Eindhoven, Oirschot en Valkenswaard deze werksessie voorbereid.

Vanaf 1 juli nieuwbouw aardgasvrij – themabijeenkomst 12 april

Vanaf 1 juli zijn projectontwikkelaars en woningcorporaties verplicht om nieuwbouwwijken helemaal aardgasvrij te maken. Wat betekent dit voor de gemeenten? Op 12 april organiseerde de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Enpuls (onderdeel van Enexis) een themabijeenkomst voor de contactambtenaren energie en wonen met als thema ‘Aardgasvrij’.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn