Zuid-Denemarken en de Metropoolregio Eindhoven

Op woensdag 30 november bezocht een delegatie uit Zuid-Denemarken de Metropoolregio Eindhoven. Zuid Denemarken bestaat uit 22 gemeenten en telt in totaal 1,2 miljoen inwoners. De groep bestond uit City CEO’s een functie vergelijkbaar met die van gemeentesecretaris. Ze waren geïnteresseerd in onze manier van samenwerking – tussen overheid, bedrijfsleven, kennis-instellingen en burgers.

 

Het was geen grootschalig evenement. De Denen waren met 9 personen, aangevuld met bestuurders en medewerkers van de Metropoolregio gingen we in een ochtend in sneltreinvaart door zaken die ons  - en naar later bleek ook de Denen – de laatste jaren bezig houden.

 

Het werd een geanimeerde en goede bijeenkomst. Na een inleiding over wie nou eigenlijk zijn en waar we staan in bestuurlijk Nederland kwam er meteen een belangrijke vraag naar voren: hoe doen jullie dat toch als Metropoolregio, zonder wettelijke basis zo veel voor elkaar krijgen? Antwoord: we investeren in netwerken en relaties.

Na de inleiding waren er drie presentaties over Mobiliteit, ‘Health’ en  Arbeidsmarkt.  

 

Mobiliteit

Wethouder Roël Hoppezak – hij is bestuurlijk trekker van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie – schetste de problematiek rond de bereikbaarheid van de regio en – min of meer ‘intern’ – de problemen rond het bereiken van grenzen aan de aantallen auto’s en bussen en treinen in en rond Eindhoven; we hebben de grenzen van de drukte nu wel ongeveer bereikt en dat vergt slim handelen. Met een land dat iets groter is dan het onze, maar met minder dan één derde van ons aantal mensen, kent Denemarken deze problematiek minder dan wij, hoewel ook in hun grotere steden zich een en ander aandient. Smart mobility is een van de antwoorden op de problemen en ja, daarom zijn wij zo blij met de High Tech Campus en de Automotive Campus.

 

Vitale samenleving

Bestuurders Theo Maas (wethouder in Someren) en Mariënne van Dongen (wethouder in Veldhoven) hielden een hartstochtelijk pleidooi voor het in regionaal verband samen optrekken op het gebied van Vitale samenleving en in het bijzonder op het gebied van langer thuis wonende ouderen, ook in Denemarken een actueel thema.

De problemen worden steeds nijpender en  vereisen een andere dan de traditionele aanpak. We moeten handelen: onze bevolking vergrijst in hoog tempo en het huidige systeem van gezondheidszorg is snel niet meer te betalen. Ook Denemarken worstelt met een moeizaam loslaten van de oude manieren van gezondheidszorg en hierover waren dan ook veel vragen. Er was een grote eye-opener over eenzame ouderen, uitgedrukt in de one-liner ‘Make the person who is lonely a volunteer’. Maak degene die eenzaam is vrijwilliger en hij heeft een doel, is niet meer eenzaam en helpt anderen.

 

20161130 Denemarken 2.msg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmarkt

Metropoolcollega Paul van Leeuwen en professor Marc van der Meer van de Tilburg University sloten de rij met een interessante korte lezing over de arbeidsmarktproblematiek. Ze vergeleken de problemen en ontwikkelingen uit onze regio met een aantal steden elders in de wereld en er kwamen een aantal boeiende zaken boven, de belangrijkste daarvan was wel dat de arbeidsmarkt in recordtempo aan het veranderen is en dat de lineaire regel: je wordt geboren, gaat naar school, gaat werken en gaat met pensioen al lang niet meer zo verloopt. Tegenwoordig onderbreekt men vaak deze lijn door het veranderen van baan, opnieuw gaan studeren, tijdelijk werkloos worden, voor kinderen zorgen, weer studeren, weer werken, parttime met pensioen en tenslotte volledig met pensioen, een heel wat meer kronkelige lijn.

 

Hartelijk afscheid

Van beide kanten is de ontmoeting als waardevol ervaren. Er waren veel ‘good questions’ en onze  ‘good old Brabantse Worstenbroodjes’ deden prima dienst in de pauze.

 

20161130 worstenbroodjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende stap in de driedaagse reis van de Denen reis is een lunch op Strijp S en ook Brainport en de Automotive Campus zullen worden bezocht. De conclusie was dat we inderdaad veel gemeen hebben, maar dat er ook verschillen zijn en dat we elkaar vaker zouden moeten vinden om van elkaar te leren. Wellicht een tegenbezoek?

 

Voor het blogje van Thomas Voncken over dit onderwerp klik hier.

 

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn