Werkplaats Wonen 2014-2018

Voor de economische groei van onze regio is een goed vestigingsklimaat essentieel. Een gevarieerd  woningaanbod en aantrekkelijke woonmilieus zijn belangrijke factoren van het vestigingsklimaat. Toptalenten komen alleen studeren en werken in onze regio als zij er ook fijn kunnen wonen.

Van 2014 tot 2018 heeft de Werkplaats Wonen gewerkt aan het regionaal afstemmen van het woningaanbod en het stimuleren van complementariteit van de gemeenten op de woningmarkt. Om hier succesvol aan te kunnen werken, was de werkplaats Wonen samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen, makelaars en bouwbedrijven.

 

Nieuwe koers

In 2018 hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de koers verlegd. Wonen is niet langer een van de thema’s van de Metropoolregio Eindhoven. Niet omdat dit onderwerp onbelangrijk is, maar omdat het effectiever, efficiënter en eenduidiger kan worden belegd bij subregio’s, gemeenten of andere organisaties.

 

Producten

Foto overhandiging onderzoeksrapport PONOverhandiging onderzoeksrapport PONDe Werkplaats Wonen heeft een aantal concrete producten opgeleverd:

De Regionale Begrippenlijst Wonen 2018 bevat definities van relevante thema’s voor de regionale woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen.

Er is een woningmarktonderzoek gedaan naar de woonbehoeften van de inwoners van onze regio. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan naar de behoefte aan zorgwoningen en de grootte van de sociale woningvoorraad.

Het PON heeft in opdracht de Metropoolregio Eindhoven een onderzoek gedaan naar het vraagstuk rond arbeidsmigranten als het gaat om werken, wonen en participatie in de samenleving.

 

Contactpersoon

170424_BDJ4288_Hans Hans van de Louw
Netwerkregisseur 040 2594 564 ...
Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn