Werkplaats Arbeidsmarkt 2015-2018

Bijdragen aan een sterke arbeidsmarkt

De regionale economie groeit op topsnelheid. Een groei in rendement én een groei in werkgelegenheid. Maar daar zit een knelpunt, want onze regionale arbeidsmarkt wordt ook in een hoog temp krapper, bevestigen CBS en UWV. De krapte is op alle niveaus merkbaar. In de hightech sector nemen de tekorten aan zowel engineers als vakmensen toe. En ook in de bouw en logistiek is er sprake van een tekort aan mensen. Naast deze uitdaging op korte termijn is er ook een uitdaging op middellange termijn. De vierde industriële revolutie staat voor de deur. Door digitalisering en robotisering zal de komende 20 jaar de inhoud van alle banen veranderen, op alle niveaus en in alle sectoren.

 

Van 2015 tot 2018 heeft de Werkplaats Arbeidsmarkt gewerkt aan de thema’s een leven lang leren, aanpak van de werkloosheid 50-plussers ('Maak een punt met je leeftijd'), logistiek en robotisering-digitalisering. Voornaamste doel was het zorgen voor kennisdeling met de regiogemeenten over deze belangrijke thema’s.

 

Werkplaats Arbeidsmarkt 29 september 2016 815x300

 

Producten van de Werkplaats

 

Nieuwe koers

In 2018 hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de koers verlegd. Arbeidsmarkt is niet langer een van de thema’s van de Metropoolregio Eindhoven. Niet omdat dit onderwerp onbelangrijk is, maar omdat het effectiever, efficiënter en eenduidiger kan worden belegd bij andere partijen. Via het Overdrachtsdocument zijn de taken van de werkplaats belegd bij de Werkbedrijven en Brainport Development.

 

Contactpersoon

Paul 300 x 450 Paul van Leeuwen
Netwerkregisseur 040 2594 596 ...
Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn