Wegens succes geprolongeerd: nieuwe tender Stimuleringsfonds nu open!

Met onmiddellijke ingang is er een nieuwe tender Stimuleringsfonds geopend. Deze tender zal sluiten op 1 april 2017. Aanvragen kunnen worden ingediend voor projecten die een aantoonbare economisch toegevoegde waarde leveren op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, versterking van de concurrentiepositie van de regio, verbetering van het vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio. Het moet gaan om projecten waarin minimaal twee partijen uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken.

 

Vorige tender

Maar liefst 50 aanvragen kwamen er binnen voor de laatste tender van het Stimuleringsfonds. Het Dagelijks Bestuur had er een flinke kluif aan tijdens zijn laatste vergadering. De kluif was iets makkelijker te handelen door het vele voorwerk dat de Adviesgroep Stimuleringsfonds had verricht.
Opnieuw krijgt weer een groot aantal innovatieve, concurrentie-positie versterkende en duurzame projecten een flinke injectie door een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven.

 

Wat is een tendersysteem?

Het Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar.

 

Let op! Er is wel iets veranderd!

De belangrijkste wijzigingen in een notendop:
- het absolute maximum aan subsidie voor Aanjaagprojecten bedraagt € 50.000;
- het maximale uurtarief voor de inzet van eigen uren wordt € 50 (met uitzondering van kennisinstellingen).

Voor meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u terecht op www.metropoolregioeindhoven.nl of contact opnemen met Maikel Denissen, procesmanager Investeringsfondsen, via ... of 040 259 45 98.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn