Volgende fase van de Update

We zijn in januari 2018 begonnen met de ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten. Het resultaat daarvan zal een nieuw Samenwerkingsakkoord zijn. Dit wordt naar verwachting in maart 2019 vastgesteld. We zijn nu bezig met de voorbereiding van dat Samenwerkingsakkoord.

 

4 juli groepjes

Op 4 juli is een regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio om kennis te maken met elkaar en de bouwstenen voor het Samenwerkingsakkoord.

Deze bouwstenen zijn de vier inhoudelijke thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied en de governance.

 

De bouwstenennotitie is half juli rondgestuurd ter voorbereiding op het gesprek in de individuele gemeenten tussen 7 september en 28 september.

Lees de aanbiedingsbrief, de notitie 'Bouwstenen voor een effectieve samenwerking' en de flyer met informatie over het vervolgproces, die naar de 21 gemeenten is gestuurd.

 

En bekijk hier het filmpje:

 

De vervolgplanning is als volgt:

 

7 september – 28 september
Gesprek per gemeente met college en raad.  Doel: bespreken notitie 'Bouwstenen voor een effectieve samenwerking' en Samenwerkingsakkoord. Uitkomsten van het gesprek uiterlijk 1 oktober sturen naar de Stuurgroep, zodat deze meegenomen worden in het opstellen van het eerste concept van het Samenwerkingsakkoord en in de voorbereiding van de bijeenkomst op 31 oktober.

 

31 oktober
Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar reflecteren op het eerste concept van het nieuwe Samenwerkingsakkoord.

 

5 november – 19 november
Ter voorbereiding op het Algemeen Bestuur wordt het concept Samenwerkingsakkoord voor de laatste keer voorgelegd aan de colleges.  

 

12 december
AB stelt Concept Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven vast

 

Januari – februari 2019
Zienswijze procedure gemeenten

 

Maart 2019

Vaststellen Samenwerkingsakkoord door het AB

 

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn