Verslag Raadsledenbijeenkomst 5 oktober 2016

Op 5 oktober vond een Raadsledenbijeenkomst plaats met als thema Energie en Ruimte. Ongeveer 60 raadsleden uit de regiogemeenten kwamen bij elkaar bij DIFFER.

 

IMG_0227

Anton van Aert opende de bijeenkomst gevolgd door een kort kennismakingsinterview met John Jorritsma over de kracht van samenwerking. Als nieuwe burgemeester van Eindhoven is hij ook voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven. In zijn eerste drie weken heeft hij ervaren dat de regio heel veel heeft om trots op te zijn. John Jorritsma vindt het belangrijk dat de regio als geheel kracht uitstraalt. Bij regionale samenwerking gaat het om het belang van het collectief, niet om de kracht van individuele gemeenten. Raadsleden gaven aan dat zij van de voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven verwachten dat hij ook ‘regioburgemeester’ is. En dus aandacht heeft voor het ‘meenemen’ van alle gemeenten.

 

Op bezoek bij onderzoeksinstituut DIFFER


Vervolgens vertelde Richard van de Sanden, directeur van DIFFER over DIFFER en de kansen voor de regio op het gebied van energie, chemie en de maakindustrie. DIFFER is een onderzoeksinstituut dat werkt aan een toekomst waarin schone energie beschikbaar is voor iedereen in de wereld. En is een van de vele projecten die een bijdrage heeft gekregen van het regionale Stimuleringsfonds.

 

Samen naar een energie neutrale regio


Paul van Liempd, bestuurlijk trekker van de gesprekstafel duurzaamheid maakte vervolgens het bruggetje naar onze regio. Hij pleitte voor een regionale aanpak om de ambities te realiseren tot energieneutraliteit. Deze opgave vraagt om een goede afweging tussen verschillende maatschappelijke functies en belangen. Sandra Borremans van de gemeente Waalre ging vervolgens in op het proces dat de komende maanden in de regio wordt doorlopen om te komen tot een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor onze regio in beeld worden gebracht. De kaart wordt onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Strategie die medio 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.


Duurzame energieopgave in de regio Zuidoost-Brabant


Boris Hocks van bureau Posad vertelde over de studie ‘Gebiedsstrategie Duurzame Energieopgave Noord-Brabant’. Deze studie kan de regio gaan helpen bij het ontwikkelen van de kaart waarop de kansen voor duurzame energie voor onze regio in kaart wordt gebracht.
Het doel om de uitstoot van CO2 terug te dringen en onafhankelijker te kunnen zijn van fossiele brandstoffen, kan een enorme impact hebben op het landschap zoals we dat nu kennen. Ieder type duurzame energieopwekking heeft een andere ruimtelijke behoefte en ruimtelijke beperkingen. Voor een windturbine, biomassacentrale of zonneveld is ruimte nodig. De ruimte die nodig is, is vaak groter dan alleen de zonnepanelen of de windmolen zelf. Dit ruimtebeslag stelt grenzen aan de plaats van opwekking van duurzame energie. Omgekeerd kunnen bouwplannen, nieuwe wegen en andere ontwikkelingen de keuze van geschikte locaties beperken. Hiervoor moeten dan ook slimme combinaties gezocht worden. In het proces dat Sandra Borremans schetste zal er in november/december per subregio gekeken gaan worden naar deze slimme combinaties. Verschillende stakeholders worden uitgenodigd voor de ontwerpateliers. Samen met hen willen we de uitgangspunten uit de studie verder uitwerken en verwerken in de kaart.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding langs verschillende onderzoeksopstellingen bij DIFFER.

 

 

 

Raadsledenbijeenkomst 5 oktober

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn