Van start met de Update

We beginnen in januari 2018 met de Update Metropoolregio Eindhoven. Een stevige verbetering van de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten. De Update gaan de gemeentebestuurders allemaal samen doen, het is immers hun eigen samenwerking. Op 24 januari praten de colleges van B&W en op 31 januari de raadsleden met de colleges over wat hun ambitie is met de samenwerking. Wat willen zij samen bereiken, en op welke manier. Deze bijeenkomsten geven belangrijke input voor het nieuwe ambitiedocument voor de Metropoolregio Eindhoven.

 

Voorwerk

update 2Om de gemeenten de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op deze bijeenkomsten is net voor de kerst een vragenlijst rondgestuurd. Deze vragenlijst vormt een leidraad om binnen de gemeenten, lokaal met elkaar te bespreken hoe men naar de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven kijkt. Bekijk hier de vragenlijst.

 

De vier hoofdvragen van de vragenlijst zijn:

- Wanneer is een thema/opgave een regionaal thema voor de Metropoolregio?

- Hoe zou de samenwerking beter kunnen werken?

- Welke thema’s moeten op het niveau van de 21 gemeenten worden belegd?

- Wat heeft de gemeente aan de Metropoolregio te bieden?

De ideeën en inzichten uit de lokale gesprekken van gemeenten, zijn uitgangspunt bij de bijeenkomsten in januari 2018. Om de samenwerking te verbeteren is het namelijk goed dat we van elkaar weten wat iedere gemeente belangrijk vindt in de samenwerking.

 

Aanleiding

Net voor de zomervakantie 2017 is door adviesbureau Berenschot het evaluatierapport opgeleverd van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven. Uit de reacties op de evaluatie is gebleken dat de gemeenten in verband van de Metropoolregio Eindhoven willen blijven samenwerken, maar dat ze vinden dat de manier waarop veel beter kan. Het gaat om inhoud, de structuur en de manier van samenwerken binnen de Metropoolregio Eindhoven. Iedereen herkent de conclusies uit het rapport en wil vooruit kijken en vaart maken met het opvolgen van de aanbevelingen. Dit verbetertraject heet de Update van de Metropoolregio Eindhoven. Lees meer over het proces van de Update.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn