Unanieme instemming met Regionale UitvoeringsProgramma Mobiliteit 2017

Op 21 november jl. heeft het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie unaniem ingestemd met het Regionale UitvoeringsProgramma 2017 Zuidoost-Brabant (RUP). Alle portefeuillehouders uit de regio waren hierbij aanwezig.

Het Regionale UitvoeringsProgramma is een voorstel voor de inzet van de door de provincie gereserveerde middelen voor mobiliteitsprojecten in onze regio. Dit zijn maatregelen gericht op infrastructuur en gedrag (zoals projecten voor verkeersveiligheid op scholen, fietsverlichting enzovoort).

 

Binnenkort wordt het RUP namens het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Het is dan aan het college van Gedeputeerde Staten dit RUP definitief vast te stellen en tot subsidieverlening over te gaan voor projecten en activiteiten op het gebied van bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid.

 

Het RUP is het resultaat van een intensieve en gedegen ambtelijke voorbereiding en discussie. De opgenomen projecten passen binnen het provinciale en regionale beleid.

 

Het totaal aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ongeveer € 4,4 miljoen. Dit bestaat uit € 3,6 miljoen aan infrastructurele maatregelen en € 8 ton aan mensgerichte maatregelen. Dit valt precies in het bedrag dat de provincie voor onze regio beschikbaar heeft, dus met dit besluit van het Portefeuillehoudersoverleg is het verkrijgen van subsidie nagenoeg zeker.

 

Het subsidiepercentage voor mensgerichte maatregelen bedraagt maximaal 80% en voor infrastructurele maatregelen maximaal 50%.

 

In het voorjaar van 2017 worden de definitieve subsidiebeschikkingen van de provincie Noord-Brabant verwacht.

 

Lees ook de blog over het RUP.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn