Subregionale bijeenkomsten gemeenteraden over de integrale ruimtelijke strategie

Geacht raadslid,

 

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst over de Integrale Ruimtelijke Strategie.

 

In de Metropoolregio Eindhoven werken de 21 gemeenten samen aan het opstellen van de Integrale Ruimtelijke Strategie voor de regio.  In deze strategie beschrijven de gemeenten hoe ze hun regionale ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te behoren, ruimtelijk willen ondersteunen. Dit met een versterking van leefbaarheid en vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven? De 21 gemeenten stellen de Integrale Ruimtelijke Strategie samen op omdat de regio één samenhangend gebied is.

 

We zijn in de fase dat de informatie die is verzameld in rij en gelid is gezet. We vragen daarom nu uw inbreng voor een goede en gedragen Integrale Strategie Ruimte voor de regio. Na de zomer kunt u de Integrale Strategie Ruimte informatief bespreken in uw gemeenteraad. De besluitvormingsprocedure volgt later in het jaar.

 

Er worden 4 bijeenkomsten georganiseerd:

6 juli  om 20.00 – 21:30 uur bij gemeenten Stedelijk Gebied

7 juli om 19.30 – 21:00 uur bij de A2 gemeenten

13 juli om 20.00 – 21:30 uur bij de Peelgemeenten

18 juli 20.00 – 21:30 uur bij Kempen gemeenten

 

Het programma is als volgt:

  • Inleiding door een lid van de werkplaats Strategie Ruimte met ruim aandacht voor de subregionale propositie. Afhankelijk van de bijeenkomst is dit Carola Meuwissen – A2 gemeenten; Wilbert Seuren – Stedelijk gebied; Leon van de Moosdijk - Peel, Mathijs Kuijken – Kempen. 
  • Toelichting door adviesbureau BRO op de hoofdonderwerpen van de Integrale ruimtelijke strategie.
  • Marktplaats. Op de hoofdonderwerpen van de integrale ruimtelijke strategie kunt u uw input geven. U gaat hierbij in gesprek met collega raadsleden.  
  • Plenaire terugkoppeling. We delen de waarnemingen met de aanwezigen.

 

Om u goed voor te kunnen bereiden, stellen we vooraf informatie beschikbaar. Deze zenden wij u toe na uw aanmelding.

 

 

Hoogachtend,

 

Carola Meuwissen

Bestuurlijke trekker van de werkplaats Strategie Ruimte.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn