Strategie Ruimte voor de Metropoolregio Eindhoven

Bijeenkomst met de partijen in het landelijk gebied op 12 oktober 2016.

 

We zijn bezig met het opstellen van een gezamenlijke ruimtelijke strategie  voor de Metropoolregio Eindhoven. Daar hebben we al veel gesprekken over gevoerd met partijen uit de Metropoolregio, zowel triple helix partners, raadsleden als wethouders We houden deze gesprekken om zo veel mogelijk input en draagvlak voor de gezamenlijke ruimtelijke strategie te krijgen.


Op 12 oktober jl. was er een bijeenkomst, dit keer met vertegenwoordigers van ZLTO, Toeristisch Ondernemers Platform Brabant, ANWB en wethouders uit de Werkplaats Ruimte.


Centraal thema in het gesprek: de kracht en de functie van het landelijk gebied voor de hele regio.

Tijdens het gesprek werd duidelijk: het landelijk gebied is volop aan het veranderen. We zitten in een sterke regio, met een volksaard van aanpakken. Dat moet de ruimte krijgen. In de landbouw wordt High Tech steeds belangrijker; het landelijk gebied kan als kraamkamer dienen voor economische ontwikkeling. Maar… economische kansen moeten wel gefaciliteerd worden. Nu zijn regels vaak nog te beperkend en oplossingen niet optimaal genoeg.

 

Hieronder een rijtje van onderwerpen die in het gesprek vaak terug kwamen en waarover we - inspirerend - van gedachten hebben gewisseld.

Voor welke opgaven staan we?
- stimulering van de agrarische sector in balans met ontwikkeling van landschap, 
- verbeteren van luchtkwaliteit,
- toegankelijkheid van natuurgebieden vanuit de stad en de kernen
- met elkaar verbinden van natuurgebieden,
- verkeersveiligheid,
- de combinatie van High Tech, het landschap en de cultuur versterken
- vrijkomende agrarische bebouwing niet alleen als probleem maar ook als kans zien.

 

Op naar de volgende bijeenkomst op 8 november, dan met de aanpalende regio’s!

 

integrale strategie ruimte-marlies 186

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn