Statenleden bezoeken Metropoolregio Eindhoven

 

Op vrijdag 1 april bezochten 15 Statenleden de Metropoolregio Eindhoven. Bestuurders en leden van de Raadstafel21 ontvingen de Statenleden op de Automotive Campus in Helmond. Het programma stond in het teken van kansen voor de regio en voorbereiden op de toekomst. Bereikbaarheid was het thema van het bezoek. De gasten werden geïnspireerd door presentaties over Smart Mobility, ‘Het Zuidelijk Perspectief, de regio als innovatiemotor van Nederland en Brainport City. Ook werd een bezoek gebracht aan De Innovatiecentrale.

 

Elly Blanksma vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur heette de bezoekers welkom en vertelde meer over de nieuwe bestuurlijke netwerksamenwerking in de regio. Vervolgens ging Roël Hoppezak in op de bereikbaarheidsagenda, waar op dit moment met veel partijen hard aan gewerkt wordt. De ambitie bestaat uit vijf punten:

- Extern bereikbaar; internationale connectiviteit van economische centra

- Intern bereikbaar; sterk daily urban system

- Quality of life; verbeteren van leefbaarheid en duurzaamheid

- Smart Mobility; slimme en duurzame mobiliteit ontwikkelen en toepassen

- Waarde toevoegen; overige ambities ondersteunen met mobiliteit.

Lees hier meer over het bezoek van de statenleden.

 

De bereikbaarheidsagenda wordt met een groot aantal partijen opgesteld. Eind juni 2016 moet het concept klaar zijn. En in oktober 2016 wordt de agenda met het bereikbaarheidsakkoord ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Het Bereikbaarheidsakkoord wordt afgeleid uit de Bereikbaarheidsagenda. Dit is een uitwerking van het eerder opgestelde bidbook. Hierin worden de mobiliteits-maatregelen opgenomen waarmee wij bijdragen aan de realisatie van de ambities van de Metropoolregio Eindhoven en de Provincie.

 

Smart Mobility

Carlo van de Weijer, directeur Smart Mobility bij de TU/e en werkzaam bij TomTom, schetste een beeld van de mobiliteit van de nabije toekomst. De toekomst is aan de fiets (mogelijkheden e-bike), de auto (straks 100% schoon, 100% veilig en zelfsturend en dus veel efficiënter) en het vliegtuig. Commerciële dienstverleners nemen de rol van het OV over, zij organiseren mobiliteit klantgericht en kosteneffectief. Afwachten is voor onze regio geen optie, wij moeten hierop anticiperen, ook om de commerciële kansen te verzilveren die de ‘disruptive change’ biedt. 

 

‘Het Zuidelijke Perspectief’

Na een korte pauze ging Jaap Modder in op de studie ‘Het Zuidelijk Perspectief’. De studie start met het uitgangspunt dat de vorming van een sterke Metropoolregio Eindhoven van groot nationaal belang is, met name in de positie als innovatiemotor van Nederland. In de kranten ‘Het Zuidelijk Perspectief, de Randstad voorbij’ leest u meer over de studie en de vijf scenario’s voor Nederland. Download hier krant 1 (mei 2015) en krant 2 (maart 2016).

 

De Innovatiecentrale en de Verkeerscentrale

Na de presentaties brachten de gasten onder leiding van Laurens Schrijnen, directeur van De Innovatiecentrale een bezoek aan De Innovatiecentrale en de Verkeerscentrale. De Verkeerscentrale zet zich in om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer in Brabant, Limburg en Zeeland te verbeteren. De Innovatiecentrale is de experimenteer- en ontwikkelruimte binnen de verkeerscentrale van Zuid-Nederland. Nederland heeft de ambitie om koploper te worden op het gebied van Smart Mobility met de focus op automobilisten. Om die ontwikkeling te faciliteren, is De Innovatiecentrale opgericht.   

 

Brainport City

Tot slot gaf Robbert de Mug, projectleider bij de gemeente Eindhoven een presentatie over Brainport City, de gebiedsopgave van de gemeente Eindhoven. Dit adaptieve programma bevat drie doelstellingen die aansluiten bij het verhaal van Jaap Modder over ‘ Het Zuidelijk Perspectief, namelijk: - het versterken van de agglomeratiekracht - het versterken van de (inter)nationale verbindingen - het ontwikkelen van een aantrekkelijk stedelijk milieu

In de presentatie vindt u meer over de planning en welke projecten onder deze gebiedsopgave vallen.

 

Het was een inspirerende ochtend waarin veel kennis is gedeeld.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn